اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 274272

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/04/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/04/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/04/12:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 12/4/1385 تحت شماره 274272 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/4/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تهیه، تولید، طبخ و توزیع غذاهای ایرانی و فرنگی و سرو انواع غذاهای سرد و گرم، بسته بندی انواع مواد غذایی و غذاهای آماده، طرح مشاوره و خدمات در زمینه تهیه و توزیع و طبخ غذا، پخش انواع مواد غذایی، ارایه سرویس و توزیع غذا در سازمانها و ادارات و ارگانهای دولتی و خصوصی در سراسر کشور و شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی و خرید و فروش ملزومات مورد نیاز شرکت و اخذ یا اعطای نمایندگی های ایرانی و خارجی و تاسیس شعب در سراسر ایران و جهان، برگزاری سمینارها همایشها و خدمات پذیرایی و برگزاری جشنها و مراسم ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از سیستم بانکی اعم از دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و جهت تاسیس مراکز تهیه و تامین و توزیع مواد غذایی و انواع غذا، صادرات و واردات کلیه مواد غذایی و کالاها و تجهیزات و ماشین آلات وابسته و پیوسته، مشارکت در امر تهیه و توزیع مواد غذایی با اشخاص حقیقی و حقوقی و هر گونه فعالیت مجازی که در ارتباط با موضوع شرکت به نحوی سودآوری داشته باشد. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: استان تهران، شهرستان تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر 5/10 ، ساختمان شرکت جهاد نصر تهران. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 000/10 سهم 000/1 ریالی که تعداد 000/10 سهم بانام می باشد، که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 327/1055 مورخ 17/3/1385 نزد بانک پارسیان شعبه خیابان آپادانا پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: سعید کلانتر نیا به سمت رییس هییت مدیره، حسین محرابی به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمود شریفیان به سمت عضو هییت مدیره، رضا نادری به سمت عضو هییت مدیره، رضا نادری به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی، اوراق عادی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: بهزار بیراملویی به سمت بازرس اصلی، ناصر کریمخانی به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی