اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 311307

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/09/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ خواجه عبدالله انصاری شهید عراقی شمالی چهارراه کشوری ک پایدارفرد ک کرمی

تاریخ تاسیس: 1386/09/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/09/19:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/9/1386 تحت شماره 311307 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/9/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: اجرا کلیه پروژه های ساختمانی راهسازی و تعمیرات ساختمان جدول کشی آسفالت کاری کلیه امور پیمانکاری خدماتی از قبیل تنظیفات فضای سبز ساخت و ساز احداث بناهای مسکونی تجاری اداری مشارکت در ساخت بازسازی اسکلت سازی سازه های فلزی و بتونی و کلیه امور مربوطه در زمینه موضوع فعالیت شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ خواجه عبدالله انصاری شهید عراقی شمالی چهارراه کشوری ک پایدارفرد ـ ک کرمی ـ پ 7 واحد 5 ط 3 شرقی. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/500 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم عالمتاج اسدپور کری بزرگ به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محمد وحیدیان بید هندی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمد وحیدیان بید هندی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی