اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 425369

شناسه ملی: 10320768907

تاریخ ثبت: 1391/02/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان ملاصدرا بین چهارراه شیراز و شیخ بهایی

تاریخ تاسیس: 1391/02/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/26:

125,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/26:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/02/26:

100,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 2 الی 7 نفر تغییر یافت و ماده 14 اساسنامه اصلاح گردید. پ 960323XXXX49878 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مانی منتظری به سمت رییس هییت مدیره به کد ملی 007783XXXX آقای علی برادران گورانی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره به کد ملی 007705XXXX آقای عباس منتظری به سمت عضو هییت مدیره به کد ملی 004627XXXX کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضا مدیرعامل ورییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960323XXXX58612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ علی برادران گورانی به شماره ملی 007705XXXX با پرداخت مبلغ 25000000 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 50000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از 100000000 ریال به 125000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد. عباس منتظری به شماره ملی 004627XXXX دارای 25000000 ریال سهم الشرکه. مانی منتظری به شماره ملی 007783XXXX دارای 25000000 ریال سهم الشرکه. علی برادران گورانی به شماره ملی 007705XXXX دارای 50000000 ریال سهم الشرکه. چنگیز دهقانیان به شماره ملی 247152XXXX دارای 25000000 ریال سهم الشرکه. پ 960213XXXX08158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- چنگیز دهقانیان به شماره ملی 247152XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از 125000000 ریال به 100000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد. عباس منتظری به شماره ملی 004627XXXX دارای 25000000 ریال سهم الشرکه. مانی منتظری به شماره ملی 007783XXXX دارای 25000000 ریال سهم الشرکه. علی برادران گورانی به شماره ملی 007705XXXX دارای 50000000 ریال سهم الشرکه. پ 960219XXXX85266 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت عبارت: " ارزیابی و ممیزی در حوزه های صنعتی و فناوری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم " الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950717XXXX73915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/2/1391 تحت شماره 425369 و شناسه ملی 103207XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/2/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام پروژه های تولیدی و ارایه خدمات مشاوره در زمینه پوشش دهی سرامیکی و بیوسرامیکی و مهندسی سطح قطعات فلزی و غیرفلزی، تولید و ارایه خدمات مشاوره در زمینه تولید مواد فلزی و سرامیکی، بیو مواد و نانو مواد، انجام پروژه های کنترل خوردگی و حفاظت از مواد، اجرای پروژه های سفارشی در زمینه آنالیز مواد، تولید و مشاوره در زمینه ساخت تجهیزات پوشش دهی و ارزیابی خوردگی مواد، خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و احداث شعبه در سراسر کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملاصدرا ـ بین چهارراه شیراز و شیخ بهایی ـ پلاک 109 ـ طبقه پنجم ـ واحد 502 ـ کدپستی 199171XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای چنگیز دهقانیان به شماره ملی 247152XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای علی برادران گورانی به شماره ملی 007705XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای عباس منتظری به شماره ملی 004627XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای مانی منتظری به شماره ملی 007783XXXX به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای مانی منتظری به شماره ملی 007783XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی