اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 405423

شناسه ملی: 10320568505

تاریخ ثبت: 1390/03/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران تهرانپارس بلوار پروین 182 شرقی شهید مسلم رضایی

تاریخ تاسیس: 1390/03/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/3/90 تحت شماره 405423 و شناسه ملی 103205XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/3/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات پژوهشی در زمینه موضوع و فعالیتهای صنعتی معدنی بازرگانی شامل عملیات اکتشاف استخراج و بهره برداری از معادن پس از اخذ مجوز ایجاد صنایع کانی آرایی و فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی احداث واحدهای صنعتی و آزمایشگاهی واردات و صادرات کلیه مواد معدنی (خام و فرآوری شده) و همچنین کلیه فلزات به استثنای فلزات گرانبها و غیرفلزات و تولیدی صنعتی و ماشین آلات صنعتی معدنی و ایجاد شعب و نمایندگی در رابطه با فعالیتهای مرتبط در داخل و خارج از کشور انجام کلیه فعالیتهای صنعتی معدنی بازرگانی و مشارکت و همکاری و ایجاد شرکتهای توام با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری خارجی و داخلی به منظور توسعه فعالیتهای شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری خارجی و داخلی به منظور توسعه فعالیتهای شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی و ضمانتنامه از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتبای برای شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران تهرانپارس بلوار پروین 182 شرقی (شهید مسلم رضایی) پ 258 ـ کد پستی 165598XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ شرکت مهندسی شیرسنگی مزرعه آباد بامسیولیت محدود با نمایندگی آقای بهرام عبدلی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای حسین شاهری به شماره ملی 221856XXXX به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محمدسعید شاهری به شماره ملی 221005XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای محمدسعید شاهری به شماره ملی 221005XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی