اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1347

شناسه ملی: 14007764708

تاریخ ثبت: 1397/05/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/05/15

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

تاسیس موسسه غیرتجاری کاتبان صادق صلح طلب درتاریخ 15/05/1397 به شماره ثبت 1347 به شناسه ملی 140077XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: قبول پرونده های قضایی و ارجاع پرونده به وکلا زبده از هر نوع اعم از تجاری، کیفری، مدنی، ثبتی و حسبی و دعاوی دیوان عدالت اداری ودیوان عالی کشورو تمامی دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و غیرقضایی با دارا بودن کلیه اختیارات قانونی راجع به مرافعه و اخذ حق و محکوم به با حق توکیل به غیر ولو کرارا" ـ مشاوره در کلیه امور حقوقی اعم از امور خانوادگی، تجاری، کیفری، مدنی، ثبتی و حسبی و دعاوی دیوان عدالت اداری ودیوان عالی کشور ـ پیگیری مسایل حقوقی ـ انجام امور اجرایی و پیگیری مطالبات و وصول مطالبات معوقه بانکی و موسسات اعتباری مالی وهرگونه شخص حقیقی و حقوقی دیگراعم از شرکت گاز، اداره برق و اداره آب و فاضلاب و اداره امور آب از طریق کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی وصلح حاصل از هر نوع اختلافات ـ انجام کلیه امورات اداری و حقوقی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بانکها موسسات مالی و اعتباری و ادارات ـ اخذ هرگونه تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی ـ انجام کلیه امورات حقوقی ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وکالت کاری از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام امورات کاری آنها مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش مرکزی ـ شهر کرمانشاه ـ محله دبیراعظم ـ میدان آیت اله کاشانی ـ خیابان آیت اله کاشانی ـ پلاک 0 ـ پاساژ ولیعصر(عج) ـ طبقه اول ـ کد پستی 671396XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 1000 . 000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: / آقای محمد امیری مقدم به سمت مدیرعامل ورییس هییت مدیره به شماره ملی 332003XXXX دارنده 900000 ریال سهم الشرکه / آقای رسول پروین به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 332921XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری به امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 970515XXXX15418 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی