اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/06/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/06/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/06/03:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب نامه شماره846-14/4/82 اداره تعاون شهرستان ساوه و اوراق ضمیمه آن شرکت فوق طی شماره1462-31/4/82 در این اداره به ثبت رسید که خلاصه اساسنامه و شرکتنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1- موضوع شرکت: تولید میل کمک فنر بموجب اعلامیه تاسیس شماره241/102-18/1/81 صادره از سازمان صنایع و معادن استان مرکزی. 2- مرکز اصلی شرکت: ساوه - بالاتراز میدان آزادی جنب گاراژ راهدار مغازه ملک راهدار. 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4- سرمایه شرکت: مبلغ10500000ریال که مبلغ3500000ریال آن به صندوق تعاون ساوه واریز و بقیه آن در تعهد شرکاء می باشد. 5- مدیران شرکت و دارندگان حق امضاء: خانم معصومه پادار بسمت رییس هیات مدیره و خانم ناهید شرفلی بسمت نایب رییس هیات مدیره و آقای علی شرفلی بسمت منشی و عضو اصلی هیات مدیره و آقای ذبیح اله شرفلی بسمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت3 سال انتخاب شدند آقای علی شرفلی بسمت مدیرعامل برای مدت2سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد رسمی و قراردادها و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب وی با امضاء نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6- آقای امیر رستمی بسمت بازرس اصلی و خانم زهرا شرفلی بسمت بازرس علی البدل برای مدت1سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی