اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3688

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/07/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/07/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/07/20:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/24:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 17/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 88 به تصویب رسید. 2 آقای علی نقی ساحلیان میانده به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای محمد تقی ساحلیان میانده به سمت رییس هییت مدیره آقای حسن میرشاهانی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. 4 آقای سیروس سامانی پور به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید عظیمی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 5 روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 6 موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت: (انجام امور مشاوره و طراحی، نظارت و مدیریت بر اجرای پروژه های خدماتی، تجاری، مسکونی فرهنگی ورزشی و همچنین اجرای عملیات فوق و پیگیری طرحهای سرمایه گذاری و انجام داد و ستدهای بازرگانی داخلی وخارجی تهیه و توزیع تولید ، خرید و فروش مصالح ساختمانی و وسایل نقلیه سبک و سنگین از داخل وخارج از کشور مرتبط با موضوع شرکت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی ، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی ازکلیه موسسات مالی و اعتبای و بانکهای خصوصی و دولتی و ترخیص کالا از گمرکات کشور در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 20/7/84 تحت شماره 3688 در این واحد به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع فعالیت شرکت: کرایه اتومبیل- خرید و فروش انواع خودرو- واردات و صادرات انواع خودروهای سبک و سنگین ایرانی و خارجی- خرید و فروش املاک- رهن و اجاره- ساخت و ساز آپارتمانهای اداری و تجاری- خدماتی- مسکونی و تولید و تهیه و فروش انواع مصالح ساختمانی و صادرات و واردات کلاهای مجاز بازرگانی. 2 - مرکز اصلی: جزیره کیش- بازار ونوس- طبقه اول- غرفه NE 118 - صندوق پستی 1208 . 3 - میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم با نام 000/10 ریالی که 35 % آن به موجب گواهی شماره 845/1010/84 مورخ 17/7/84 بانک تجارت شعبه کیش به حساب جاری شرکت واریز گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 - مدیران شرکت: آقای علی نقی ساحلیان میانده به سمت مدیرعامل و آقای محمد تقی ساحلیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن میرشاهانی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک- سفته- برات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. 8 - اولین بازرسان : آقای سیروس سامانی پور به عنوان بازرس اصلی و آقای عزیزالله یلاقی جرده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی