اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 471609

شناسه ملی: 14004875950

تاریخ ثبت: 1394/02/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/02/07

آدرس: تهران جاده قدیم کرج 45 متری زرند روبروی پل تختی مجتمع تجاری اداری میلاد نور پلاک 343 طبقه 2 واحد 6

کد پستی: 1384937838

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/02/07:

640,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجعفر مجیداف به ش م 387459XXXX و خانم میترا جابری به ش م 004671XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: خانم معصومه خسرو آبادی به ش م 006906XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ، خانم میترا شریفیان به ش م 387337XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای مجید شریفیان به ش م 387459XXXX و خانم ها معصومه خسروآبادی به ش م 001947XXXX و مریم معماریان طهرانی به ش م 093145XXXX کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا خانم معصومه خسرو آبادی به عنوان مدیرعامل و یکی از آقایان و خانم ها میترا شریفیان مجید شریفیان معصومه خسروآبادی مریم معماریان طهرانی به عنوان یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970829XXXX88466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/07:

تاسیس شرکت سهامی خاص آلتون کالا پویا درتاریخ 07/02/1394 به شماره ثبت 471609 به شناسه ملی 140048XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و تهیه و توزیع و واردات و صادرات بسته بندی پخش مونتاژ کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و تولید و مونتاژ و احداث کارخانه جات در راستای قطعات صنعتی و ماشین آلات مربوطه اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و اعطای ان شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور و حق العملکاری و ثبت سفارش در خصوص موضوع فعالیت شرکت انعقاد قرارداد و مشارکت در سرمایه گزاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی. انجام کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جاده قدیم کرج 45 متری زرند روبروی پل تختی مجتمع تجاری اداری میلاد نور پلاک 343 طبقه 2 واحد 6 کدپستی 138493XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 640000000 ریال منقسم به 6400 سهم 100000 ریالی که تعداد 6400 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 224000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 576/93 , 324 مورخ 13/11/93 نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید آیت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: میترا شریفیان به شماره ملی 387337XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مجید شریفیان به شماره ملی 387459XXXX به سمت عضو هییت مدیره و معصومه خسروآبادی به شماره ملی 006906XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و معصومه خسروابادی به شماره ملی 001947XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مریم معماریان طهرانی به شماره ملی 093145XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمدجعفر مجیداف به شماره ملی 387459XXXX به عنوان بازرس اصلی وخانم میترا جابری به شماره ملی 004671XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940207XXXX80726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی