اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 645

شناسه ملی: 10861176949

تاریخ ثبت: 1388/04/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 54 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/03/13

تاریخ تاسیس: 1390/07/07

تاریخ تاسیس: 1389/03/31

کد پستی: 8661637441

آدرس: سمیرم خیابان طالقانی کوچه شهید دهانی کد

تاریخ تاسیس: 1388/04/28

تاریخ تاسیس: 1387/07/24

تاریخ تاسیس: 1386/04/16

تاریخ تاسیس: 1385/12/21

تاریخ تاسیس: 1385/02/11

تاریخ تاسیس: 1384/12/27

تاریخ تاسیس: 1384/12/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/07:

58,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/31:

10,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/24:

6,300,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/04/16:

6,300,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/21:

39,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/12/23:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت تعاونی توسعه گردشگری قصر یخی سمیرم که در تاریخ 13/3/91 تحت شماره 774 که به موجب نامه شماره 245493 ـ 23/2/1391 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سمیرم در دایره شرکتهای اداره ثبت سمیرم به ثبت رسیده از جهت امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و نسل فردا آگهی می گردد: 1 ـ نام شرکت: شرکت تعاونی م توسعه گردشگری قصر یخی سمیرم شناسه ملی: 140002XXXX3 . 2 ـ موضوع شرکت: به شرح ماده 3 اساسنامه (کلیه خدمات گردشگری) می باشد. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: سمیرم ـ خیابان قدس ـ بن بست فاطمی کدپستی 866176XXXX . 4 ـ مبدا تشکیل و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 ـ سرمایه اولیه شرکت: مبلغ بیست و یک میلیون ریال که به 21 سهم یک میلیون ریالی منقسم گردیده است و مبلغ هفت میلیون ریال آن طبق گواهی بانک توسعه تعاون سمیرم نقداً پرداخت شده است. 6 ـ سید سعید فاطمی به شماره ملی 120989XXXX (مدیرعامل و منشی) بدرالسادات فاطمی به شماره ملی 120986XXXX (رییس هییت مدیره) و نسرین سلطانی به شماره ملی 120988XXXX (نایب رییس) به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و سید مجید داودی به شماره ملی 120986XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 7 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای بدرالسادات فاطمی (رییس هییت مدیره) و سید سعید فاطمی (مدیرعامل) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و در غیاب رییس، نایب رییس (نسرین سلطانی) دارای حق امضا می باشد و اوراق عادی و نامه ها با امضای سید سعید فاطمی (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهدبود. 9 ـ داود طایی به شماره ملی 049195XXXX به عنوان بازرس اصلی و شهلا طایی به شماره ملی 120962XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک سمیرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه ای از اساسنامه و شرکت نامه شرکت تعاونی عکاسی و فیلم برداری آزاده نگار میبد و تاییدیه شماره 29/1750/90 مورخ 7/7/1390 اداره تعاون شهرستان میبد در تاریخ 9/7/1390 تحت شماره 1148 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت و تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: عکاسی و فیلم برداری، هنرهای نمایشی. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان میبد ـ امیرآباد ـ روبروی قالیشویی سادات عکاسی و فیلم برداری آزاده نگار. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/58 ریال منقسم به 117 سهم 000/500 ریالی منقسم گردیده که مبلغ 000/500/60 ریال آن نقدا توسط اعضا پرداخت و مابقی در تعهد آنها می باشد. 4 ـ اولین مدیران شرکت: آقای وحید بیکی به سمت رییس هییت مدیره و خانم سعیده بیکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه فلاح به عنوان مدیرعامل و منشی هییت مدیره انتخاب شدند که مدت خدمت مدیرعامل دو سال و بقیه سه سال می باشد. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قرارداها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس توام با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 ـ بازرسان شرکت: آقای محمدحسین بیکی به عنوان بازرس اصلی و خانم طاهره فلاح به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت تعاونی 3899 صادرات و وراردات سورن تجارت جوان که در تاریخ 31/3/89 ذیل ثبت 565 و شناسه 108619XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و جهت اطلاع عموم و سهامداران آگهی می گردد . 1 ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز از مبادی مرزی بازارچه پرویزخان گمرک خسروی و بازارچه مرزی سومار قصرشیرین بر اساس ماده 3 اساسنامه شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیزبط و ذیصلاح . 2 ـ مرکز: قصرشیرین . قصرجدید . فاز یک . بلوک 4 . 3 ـ اسامی شرکا موسسین: آقایان و خانمها اقبال اختیاری فرزند محمد ش ش 9 کرند غرب ب) سحر اختیاری فرزند شاپور ش ش 47 کرند غرب ج ) نوشین ویسی فرزند علی ش ش 115 تهران د) ثریا ولدبیگی فرزند نوراله ش ش 9727 کرندغرب . هـ ) روژین ولدبیگی فرزند فرهاد ش ش 14322 ..و. نوشین حاصلی فرزند بهمن ش ش 24 اسلام آباد غرب ز) بهلول ویسی فرزند علی ش ش 1180 قصرشیرین . همگی به آدرس کرمانشاه . 22 بهمن . خ نسترن آپارتمان نسترن طبقه دوم شرقی . 4 ـ مبدا و مدت شرکت: از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود . 5 ـ سرمایه شرکت و میزان سهم الشرکه شرکا: مبلغ 000/500/10 ریال که 000/500/3 ریال آن به حسابه شماره 2/184 نزد بانک توسعه تعاون قصرشیرین واریز و مابقی در تعهد اعضا می باشد . سرمایه شرکت تقسیم است بر 35 سهم 000/300 ریالی که هر یک از اعضا دارای 5 سهم مساوی می باشند . 6 ـ مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: اقبال اختیاری سمت رییس هییت مدیره. سحر اختیاری سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نوشین ویسی سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و ثریا ولدبیگی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب شدند همچنین آقای بهلول ویسی به سمت مدیر عامل شرکت به مدت 2 سال انتخاب شد و مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار رسمی و تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات 000 با امضای اقبال اختیاری رییس هییت مدیره و بهلول ویسی مدیر عامل با مهر شرکت و نیز سایر نامه های عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ بازرسان شرکت: خانم روژین ولدبیگی سمت بازرس اصلی و خانم نوشین حاصلی سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت قصر شیرین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت تعاونی قالی بافی نقشینه سمیرم که در تاریخ 28/4/88 تحت شماره 645 که به موجب نامه شماره 558/88 نمایندگی تعاون شهرستان سمیرم در دایره ثبت شرکت های اداره ثبت سمیرم به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم در هفته نامه شهرضا و روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد: 1 ـ نام شرکت: قالی بافی نقشینه سمیرم ش ـ م 108611XXXX9 2 ـ موضوع شرکت: تولید انواع فرش دستباف. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: سمیرم ـ خیابان طالقانی ـ کوچه شهید دهانی کد ـ پ 866163XXXX 4 ـ مبدا تشکیل و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 ـ سرمایه شرکت: بیست و یک میلیون ریال. 6 ـ آقایان رضوان اسدی ـ هما بهرامیان ـ افسانه اسدی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای محمدعلی داودی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند. 7 ـ افسانه اسدی به عنوان منشی شرکت انتخاب گردید و احمد داودی به عنوان مدیرعامل شرکت و رضوان اسدی به عنوان رییس هییت مدیره و هما بهرامیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. 8 ـ کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضای احمد داودی مدیرعامل و رضوان اسدی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس هما بهرامیان و با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضا احمد داودی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 9 ـ معصومه داودی به عنوان بازرس اصلی و نرگس داودی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ثبت اسناد و املاک شهرستان سمیرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت تعاونی ساختمان محکم بنا سمیرم در تاریخ 24/7/87 تحت شماره 594 که به موجب نامه شماره 1378/1 نمایندگی تعاون شهرستان سمیرم در دایره ثبت شرکت های اداره ثبت سمیرم به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم در هفته نامه شهرضا و روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 ـ نام شرکت: خدمات ساختمان محکم بنا سمیرم. 2 ـ موضوع شرکت: عمرانی 3 ـ مرکز اصلی شرکت: سمیرم ـ خیابان شیخ صدوق ـ کوی قلعه 4 ـ مبدا تشکیل و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: 000/300/6 ریال. 6 ـ آقایان 1 ـ خانم سمیه غلامی 2 ـ محمدکاظم فضلی 3 ـ جواد فضلی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای فرزاد کرمی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند. 7 ـ جواد فضلی به عنوان منشی شرکت انتخاب گردید و جواد فضلی به عنوان مدیرعامل شرکت و سمیه غلامی به عنوان رییس هییت مدیره و محمدکاظم فضلی به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. 8 ـ کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضای جواد فضلی مدیرعامل و سمیه غلامی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس محمدکاظم فضلی و بامهر شرکت معتبر مثی باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضا جواد فضلی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 9 ـ مرتضی افشاری به عنوان بازرس اصلی و محمود افشاری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمیرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت تعاونی ارزنده سمیرم که در تاریخ 16/4/1386 تحت شماره 472 که به موجب نامه شماره 438 ـ 13/4/1386 نمایندگی تعاون شهرستان سمیرم در دایره ثبت شرکت های اداره ثبت سمیرم به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم در هفته نامه شهرضا و روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 ـ نام شرکت: خدماتی ارزنده سمیرم 2 ـ موضوع شرکت: تراکت های تبلیغاتی، کلیپهای تیلیغاتی و آموزش های تبلیغاتی 3 ـ مرکز اصلی شرکت: سمیرم ـ خ ابن سینا ـ جنب شبکه بهداشت و درمان 4 ـ مبدا تشکیل و مدت آن: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود 5 ـ سرمایه شرکت: 000/300/6 ریال 6 ـ آقایان 1 ـ مرتضی پیرمرایان 2 ـ نفیسه افشاری 3 ـ مسلم پیرمرادیان به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای منوچهر پیرمرادیان به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند. 7 ـ نفیسه افشاری به عنوان منشی شرکت انتخاب گردید و مرتضی پیرمرایان به عنوان مدیر عامل شرکت و نفیسه افشاری به عنوان رییس هییت مدیره و مسلم پیرمرادیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. 8 ـ کلیه اسناد و اورق مالی وتعهدآور شرکت ازقبیل چک و سفته و برات با امضای مرتضی پیرمرایان مدیر عامل و نفیسه افشاری رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس مسلم پیرمرادیان و با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضا مرتضی پیرمرادیان و با مهر شرکت معتبر می باشد. 9 ـ محمدحسن افشاری به عنوان بازرس اصلی و جمیله افشاری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمیرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و شرکت نامه شرکت تعاونی خدماتی دهیاریهای بخش خوروبیابانک و منضمات مربوط که به موجب تاییدیه شماره 1015 مورخ 21/12/85 دفتر نمایندگی تعاون در تاریخ 23/12/85 به این اداره واصل گردیده در تاریخ 26/1/86 تحت شماره 53 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میگردد. 1 ـ موضوع شرکت: 1 ـ عرضه خدمات اداری، مالی، پشتیبانی و سرویس دهی دهیاریهای بخش خوروبیابانک 2 ـ جمع آوری، حمل و دفن زباله ها در سطح روستا ـ تامین امکانات دهیاریهای روستاها 3 ـ تامین نیروی انسانی و حفظ و نگهداری اماکن عمومی و فضاهای سبز 4 ـ مشارکت در طرحهای عمرانی و گردشگری و انجام خدمات پیمانکاری و شرکت در مناقصات و مزایده ها با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت و تخصص اعضا 5 ـ انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف تعاونی بقیه بشرح تبصره های یک الی 5 ماده سه اساسنامه شرکت می باشد . 2 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد 3 ـ مرکز اصلی شرکت: خور ـ بخشداری خوروبیابانک. 4 ـ سرمایه شرکت: سرمایه اولیه تعاونی مبلغ 39000000 ریال است که به 39 سهم 1000000 ریالی منقسم گردیده است و مبلغ 13000000 ریال آن به موجب گواهی شماره 20/12/85 صندوق تعاون نایین به حساب جاری شماره 4/67 نقدا توسط اعضا واریز و مابقی در تعهد اعضا می باشد . 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان مهدی فرخ، مجتبی وهاب و مهدی شیخ به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای دلاور محمودشاهی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند ضمنا آقای مهدی فرخ به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجتبی وهاب به سمت نایب رییس و مدیرعامل و آقای مهدی شیخ به سمت منشی انتخاب شدند. 6 ـ همچنین کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضا مشترک آقایان مجتبی وهاب و مهدی فرخ و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا آقای مهدی شیخ و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضا آقای مجتبی وهاب و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ بازرسین شرکت: آقای حمیدرضا زاهد به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا رحمانی به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . 8 ـ شرکت فعلا شعبه ندارد. 9 ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید. رییس ثبت خوروبیابانک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بدینوسیله خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت تعاونی تاکسی بی سیم پیشتازان نهبندان کد 8071 که طی نامه شماره 607 مورخ 23/12/84 اداره تعاون به این اداره ارسال گردید و تحت شماره 180 مورخ 2/2/85 به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ نام شرکت: شرکت تعاونی تاکسی بیسیم پیشتازان نهبندان. 2 ـ موضوع شرکت: جابجایی مسافر به صورت درون شهری. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: نهبندان ـ خیابان شهید رجایی روبروی اداره بازرگانی. 4 ـ اسامی شرکا یا موسسین شرکت: آقایان محمد رضا محمد گلی شماره شناسنامه 368 صادره از سراوان ساکن نهبندان، خیابان شهدا 2 ) آقای علی اکبر محمد گلی شماره شناسنامه 3552 صادره از نهبندان فرزند حسین ساکن نهبندان خیابان شهید رجایی 3 ) خانم نرگس محمد گلی به شماره شناسنامه 319 صادره از سراوان فرزند مهدی ساکن نهبندان خیابان شهدا 4 ) حاج عباسعلی محمد گلی شماره شناسنامه 3375 صادره از نهبندان فرزند باقر ساکن نهبندان خیابان قایم شرقی 5 ) علیرضا محمد گلی شماره شناسنامه 132 صادره از بیرجند فرزند عباسعلی ساکن نهبندان خیابان قایم شرقی 6 ) آقای عزیزالله محمد گلی شماره شناسنامه 123 صادره از سراوان فرزند عباسعلی ساکن نهبندان خیابان قایم شرقی 7 ) حاج مهدی محمد گلی شماره شناسنامه 1323 صادره از نهبندان فرزند حسین ساکن نهبندان بلوار امام خمینی. 5 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال می باشد که 000/500/3 ریال نقداً پرداخت و الباقی در تعهد سهامداران می باشد و به 35 سهم 000/300 ریالی بانام تقسیم شده است. 7 ـ مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقایان محمد رضا محمد گلی و علی اکبر محمد گلی و نرگس محمد گلی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان عباسعلی محمد گلی به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و آقای محمد رضا محمد گلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر محمد گلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نرگس محمد گلی به سمت منشی هییت مدیره و آقای محمد رضا محمد گلی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند طبق ماده 45 اساسنامه شرکت مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضا آقای محمد رضا محمد گلی مدیرعامل شرکت و خانم نرگس محمد گلی منشی هییت مدیره و در غیاب وی آقای علی اکبر محمد گلی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی به امضا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. 8 ـ موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنا سال اول که از تاریخ ثبت لغایت پایان اسفند ماه همان سال می باشد و سود سهام به نسبت سهام سهامداران بین آنان تقسیم می شود. 9 ـ فسخ شرکت مطابق قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه می باشد. 10 ـ بازرسان شرکت: آقای علیرضا محمد گلی به سمت بازرس اصلی و آقای عزیزالله محمد گلی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 11 ـ روزنامه آوای بیرجند جهت درج آگهی های ثبتی شرکت تعیین می گردد. 12 ـ اساسنامه شرکت در 66 ماده و 43 تبصره به تصویب اعضا رسید. سرپرست ثبت اسناد و املاک نهبندان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت تعاونی برف و بوران لرستان شماره 3355 و تاییدیه شماره 1314 مورخ 11/2/85 اداره کل تعاون استان لرستان که در تاریخ 14/2/85 تحت شماره 5387 در این اداره به ثبت رسید از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخ 16/2/85 تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: احداث سردخانه دو هزار تنی بالای صفر، سورت و بسته بندی میوه هزار تن، خرید و نگهداری میوه در سردخانه و فروش آن، نگهداری میوه بصورت کامزدی برای عموم. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ـ پل ماسور ـ میدان تره بار خرم آباد. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 هزار ریال منقسم به 35 سهم بانام سیصد هزار ریالی که یک سوم آن طبق گواهی 86/3300 مورخ 23/1/85 نزد صندوق تعاون به حساب جاری 3/872 واریز و مابقی تعهدی می باشد. 5 ـ میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: هر کدام از سهامداران دارای 5 سهم می باشند. 6 ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا: ایرج میر دریکوندی به سمت مدیرعامل، شاهپور مولایی به سمت رییس هییت مدیره، کیانوش میر دریکوندی به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب و مقرراً کلیه اسناد و قراردادها و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره امضا نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ بازرسان اصلی و علی البدل: نجم الدین میر دریکوندی و صحبت اله میر دریکوندی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت تعاونی خدماتی رفاهی و تفریحی 2250 هراس جلفا که به استناد نامه 4423 مورخ 27/12/84 اداره تعاون جلفا در تاریخ 4/2/85 تحت شماره 243 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ نام کامل شرکت و نوع آن: شرکت تعاونی خدماتی رفاهی و تفریحی 2250 هراس جلفا، توزیعی. 2 ـ موضوع شرکت: احداث مجتمع رفاهی و تفریحی. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان جلفا ـ روستای اشتبین سه راهی هراس. 4 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ بیست و یک میلیون ریال منقسم به هفت سهم سه میلیون ریالی می باشد. 6 ـ مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقای حکمعلی جبرییلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای اکبر جبرییلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ولی جبرییلی به سمت منشی هییت مدیره و با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم بهجت نجانی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا آقای ولی جبرییلی منشی هییت مدیره و مدیرعامل شرکت به اتفاق آقای حکمعلی جبرییلی رییس هییت مدیره و در غیاب آقای حکمعلی جبرییلی با امضا آقای اکبر جبرییلی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا آقای ولی جبرییلی همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. 7 ـ بازرسان شرکت: خانم فریده موقر به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا جبرییلی به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال شمسی انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جلفا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی