اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320603795

تاریخ ثبت: 1390/05/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1313614716

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ جمهوری خ باستان شمالی پ 229 واحد 3

تاریخ تاسیس: 1390/05/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 01/05/1390 تحت شماره 408566 و شناسه ملی 103206XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 01/05/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ساخت ساختمان ها و مجتمع های مسکونی مشاوره و مهندسی در زمینه اجرا و نگهداری فنی کلیه تاسیس ات تجهیزات و سازه های ترافیکی و نظارت فنی در اجرای آنها انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به اجرای طرحهای راهسازی و پل سازی و نگهداری فنی از راه و ابنیه فنی راه امور پیمانکاری مربوط به اجرا نگهداری فنی از انواع پارکینگ تهیه و اجرا نگهداری فنی از کلیه سازه های بتنی فلزی و تاسیس ات برقی و مکانیکی ساختمانها تهیه اجرا نگهداری فنی در طرحهای آب و فاضلاب امور پیمانکاری مربوط به اجرا نگهداری فنی از فضای سبز شهری مبلمان شهری و محوطه سازی امور پیمانکاری مربوط به معماری داخلی و خارجی ساختمانها امور پیمانکاری مربوط به پیاده سازی کلیه طرحهای ترافیکی بتنی فلزی و نظارت فنی بر اجرای آنها صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی برای شرکت ایجاد و تاسیس شعبه در سراسر کشور شرکت در مزایدات و مناقصه ها. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت 1 3 استان تهران شهر تهران خ جمهوری خ باستان شمالی پ 229 واحد 3 کدپستی 131361XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد.. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای شهروز عزتی اصل به شماره ملی 167124XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای فرهاد باقری به شماره ملی 167189XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 آقای مهدی باقری به شماره ملی 167124XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای فرهاد باقری به شماره ملی 167189XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا یا 2 نفر از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی