اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 133184

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/5/85 شرکت مزبور که در تاریخ 11/6/85 واصل گردید. آقای غلامرضا آهنین به سمت بازرس اصلی و آقای سیدرضا حسینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای پرویز امیرشهپری به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم مریم السادات کمیلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانمهانیه امیرشهپری به سمت عضو هییت مدیره . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی