اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 484742

شناسه ملی: 14005496440

تاریخ ثبت: 1394/10/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران فلکه چهارم تهران پارس خ صاحب الزمان نبش بوستان ششم غربی پلاک 61 واحد 5

کد پستی: 1655647916

تاریخ تاسیس: 1394/10/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/06:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/06:

تاسیس شرکت سهامی خاص عصر مجریان ایده های درخشان در تاریخ 06/10/1394 به شماره ثبت 484742 به شناسه ملی 140054XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید و فروش کلیه تجهیرات رایانه ای، شبکه، سرور و دوربین های مدار بسته واردات و صادرات کلیه تجهیرات رایانه ای، شبکه، سرور و دوربین های مدار بسته مشاور، طراحی، پیاده سازی و اجرا، پشتیبانی و تعمیر و نگهداری پروژه های فناوری اطلاعات وارتباطات، دوربین های مدار بسته، شبکه های اکتیو و پسیو مشاور، طراحی، پیاده سازی و اجرا، پشتیبانی امنیت شبکه مشاور، طراحی، پیاده سازی و اجرا، پشتیبانی دیتا سنترها درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه چهارم تهران پارس خ صاحب الزمان نبش بوستان ششم غربی پلاک 61 واحد 5 کدپستی 165564XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال منقسم به 100000 سهم 1000 ریالی که تعداد 100000 سهم بانام می باشد که مبلغ 35000000 ریال ان توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1463/94 ص 214 مورخ 23/8/94 نزد بانک پاسارگاد شعبه احتشامیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم وجیهه پهلوانی قمی با کد ملی 001354XXXX به سمت عضو هییت مدیره اقای فرزاد سهرابی نوید با کد ملی 008257XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره اقای فرهاد سهرابی نوید با کد ملی 008234XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضای متفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل و در غیاب احدی از آنان با امضای سایر اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی سیف به شماره ملی 007598XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم اعظم رحمانی مورچه خورتی به شماره ملی 003608XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 941006XXXX77175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی