اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10300078522

تاریخ ثبت: 1390/02/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/02/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/28:

12,600,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/02/28:

شرکت فوق در تاریخ 28/2/1390 تحت شماره 5102 و شناسه ملی 103000XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/2/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار قدس آگهی می شود . 1 موضوع شرکت 1 احداث دهکده توریست روستایی ( اماکن تفریحی فرهنگی ورزشی ) 2 برگزاری جشنواره های فرهنگی گردشگری ورزشی 3 سرمایه گذاری و مشارکت در انجام فعالیتهای اقتصادی بازرگانی و خدمات به گردشگران 4 همکاری و اجرای طرحها و پروژه ها در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی و حفظ محیط زیست 5 همکاری و مشارکت سرمایه گذاری در احداث نواحی قطبهای گردشگری 6 همکاری و سرمایه گذاری و احداث بازارها و نمایشگاههای داخلی و خارج روستا به منظور نمایش عرضه و فروش محصولات کشاورزی 7 برگزاری کلاسهای آموزشی فرهنگی اقتصادی و ورزشی جهت افزایش آگاهی و دانش روستاییان 8 خرید و یا اجاره امکانات و وسایل نقلیه جهت برگزاری تورهای گردشگری به داخل و خارج کشور 9 فراهم نمودن زمینه اشتغال برای سهامداران در راستای گردشگری از طریق ارگانها و موسسات مالی 10 احداث کمپهای تفریحی و سویتهای تفریحی 11 مشارکت با ادارات و نهادهای مختلف و سازمانهای خصوصی و دولتی در جهت ارایه خدمات تامین نیاز گردشگری و رفاهی 12 مشارکت در امر ساخت و ساز و توسعه روستاها پس از اخذ مجوز لازم . 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . 3 مرکز اصلی شرکت 13 استان ایلام شهر ایلام دهستان میشخاص روستای حیدرآباد خیابان بهارستان 4 سرمایه شرکت مبلغ 000/600/12 ریال منقسم به شصت و سه سهم 000/200 ریالی که تعداد شصت و سه سهم با نام می باشد که مبلغ 000/200/4 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 596/1500 مورخ 24/12/1389 نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی ایلام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد . 5 اولین مدیران شرکت 15 آقای نورالدین فاطم به سمت رییس هییت مدیره . 25 آقای محمد جهاندوست به سمت نایب رییس هییت مدیره . 35 آقای قاسم آلتونی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل ) . 45 آقای حسین مظلومی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند . 55 آقای عبد خالق شریف نیا (خارج از اعضا هییت مدیره ) به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید . 6 دارندگان حق امضا : کلیه قرار دادهای مالی و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و اوراق بهادار بامضای رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان نایب رییس و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی بامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد . 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل : 18 آقای اردشیر عریقی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای خلیل آتشبک به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی