اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17625

شناسه ملی: 10200232364

تاریخ ثبت: 1384/03/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/03/10

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/15:

برابر صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده عادی و هییت مدیره مورخ 5/3/92 که در تاریخ 8/11/92 به این اداره واصل گردیده، پس از نقل و انتقال سهام، خانم زهرا توکلی کد ملی 137407XXXX و کدپستی 515674XXXX خانم مهناز توکلی کد ملی 137680XXXX و کدپستی 514387XXXX خانم زیبا زنجبر کد ملی 158323XXXX و کدپستی 514691XXXX به سمت اعضای هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای داود رنجبر کد ملی 157001XXXX و کدپستی 514691XXXX آقای غلامرضا کبیری کد ملی 137748XXXX و کدپستی 518564XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس خانم مهناز توکلی به سمت رییس هییت مدیره و خانم زیبا رنجبر به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهرا توکلی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته و بروات و قراردادها با امضای زهرا توکلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 001010XXXX116561XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکت های تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/04/11:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت راه گشای سهند ( سهامی خاص) که در تاریخ 10/3/84 تحت شماره 17625 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/3/84 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تهیه و تولید و فرآوری و توزیع انواع بذرهای اصلاح شده، تهیه و تولید انواع نهال اصلاح شده مثمر و غیرمثمر، صادرات و واردات انواع نهاده های کشاورزی، مشاوره و اجرای پروژه های فنی زراعی و باغی، اخذ عاملیتهای فروش نهاده ها و ادوات کشاورزی، ایجاد و حفظ و نگهداری فضای سبز درون شهری و برون شهری، بقیه طبق اساسنامه 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که 35 % آن تودیع و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مرکز اصلی شرکت: تبریز، آخر خیابان عباسی، کوی زمرد، کوچه پاشایی، پلاک یک 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقای رضا پوراحمد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم زهرا توکلی به سمت رییس هییت مدیره و حسین توکلی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی تنها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه 7 - بازرس اصلی و علی البدل: محمدعلمی بلویردی و مهدی عباسزاده ارباطان مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی