اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 65129

شناسه ملی: 14007739770

تاریخ ثبت: 1397/05/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد محله / عبدالمطلب خیابان عبدالمطلب 26 بلوار عبدالمطلب پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 9194795986

تاریخ تاسیس: 1397/05/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/05/03:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/03:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود مانا تجارت بهمن درتاریخ 03/05/1397 به شماره ثبت 65129 به شناسه ملی 140077XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه ساخت خرید و فروش و صادرات و واردات انواع کالا ها و خدمات و فرآورده های مجاز و اعطا و اخذ نمایندگی انجام عملیات تولیدی و صنعتی و بازرگانی و خدماتی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی انجام خدمات بازرگانی صادرات و واردات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ محله / عبدالمطلب ـ خیابان عبدالمطلب 26 ـ بلوار عبدالمطلب ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 919479XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم شیما بخشایی به شماره ملی 092015XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای محسن زوبین به شماره ملی 093236XXXX دارنده 900000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم شیما بخشایی به شماره ملی 092015XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محسن زوبین به شماره ملی 093236XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار خراسان رضوی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970503XXXX73983 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی