اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10860896080

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18/5/89 که طی نامه وارده 6574 ـ 20/5/89 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتنداز: عبدالله مهدوی فر مدیرعامل ـ غلامعلی اردشیری رییس هییت مدیره ـ عبدالمحمداردشیری به سمت نایب رییس هییت مدیره مهدی اردشیری عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی شاهرخ حاجی مالی ـ بازرس علی البدل محمدآتشی برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نورخوزستان جهت آگهی تعیین شد. آدرس شرکت: اهواز فولاد شهر خیابان سوم پلاک 46 کدپستی 617683XXXX تلفن 091660XXXX6 رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی