اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 8062

شناسه ملی: 10103486111

تاریخ ثبت: 1386/08/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 3814677318

آدرس: نشانی قبلی به اراک میدان ارگ خیابان عمار یاسر پلاک 16 طبقه دوم

تاریخ تاسیس: 1386/08/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/08/30:

2,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/3/90 که در تاریخ 31/3/90 به این اداره واصل شد: 1 ـ آقایان خسرو جاپلاق پریدری فرزند نور خدا به شناسنامه 207 ملایر و شماره ملی شماره 393441185 با واریز مبلغ پنج میلیون ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. 2 ـ آقای مهدی جاپلق پریدری فرزند نور خدا به شناسنامه 1402 ملایر و شناسه ملی 393282XXXX با پرداخت چهار میلیون ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. 3 ـ نادر امیری فرزند حسن به شناسنامه 12225 اراک و کد ملی 053065XXXX و خانم پویا منتظران فرزند ایرج به شناسنامه 1820 اراک و کد ملی 053239279 هر یک با واریز مبلغ پانصد هزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ دوازده میلیون ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 4 ـ بموضوع شرکت ماده دو اساسنامه این موارد اضافه شد: پیمانکاری و ساخت راهها نظیر ساخت جاده های اصلی و فرعی بزرگراهها آزاد راههای ریلی فرودگاه سیستم انتقال هوایی پایه دار تونل و راههای زیرزمینی سیستم حمل و نقل تهیه و نصب و نگهداری و تعمیر تجهیزات و عملیات آسفالت حمل و نقل پرسنل اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج از شرکت. 5 ـ مرکز اصلی شرکت: از نشانی قبلی به اراک میدان ارگ خیابان عمار یاسر پلاک 16 طبقه دوم کدپستی 381467XXXX منتقل شد. برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/3/90 : آقایان نادر امیری به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خسرو چاپلاق پریدری به عنوان رییس و عضو هییت مدیره و خانم پویا منتظران به عنوان نایب رییس و عضو هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها باامضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/13:

شرکت فوق درتاریخ 30/8/1386 تحت شماره 312590 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/8/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیس ات و تجهیزات صنایع غذایی و نساجی و پوشاک چرم چوب و شیشه سلولزی استخراج. ذخیره و تبدیل مواد خام معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم کانی و غیر فلزی. صنایع سنگین معدنی صنایع فلزی (آهن و فولاد فلزی و غیر آهنی و فرآورده های فلزی) کارخانجات ابزار آلات و ماشینها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تاسیس ات صنعتی جانبی. تولید وسایل آزمایشگاهی. دارویی. کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل تجهیزات. خطوط انتقال مواد در کارخانجات بهینه سازی مصرف انرژی طراحی و اجرای کارهای عمرانی اعم از ساختمانهای فلزی و بتونی برج سازی اجرای بتونی راه جاده سازی پل سازی و کلیه کارهای مربوط به ابنیه و انجام امور نقشه برداری و طراحی محوطه سازی در مجموعه های مسکونی و تفریحی اجرای عملیات خاکی خرید و فروش مصالح و لوازم ساختمانی سد سازی جدول بندی و اجرای عملیات تاسیس ات آب و برق و فاضلاب کانال کشی آبیاری و زهکشی و نصب و تعمیرات و نگهداری تاسیس ات و تجهیزات آب و برق و گاز و فاضلاب تلفن و فیبر نوری و کابلهای مخابراتی زمینی و هوایی و دکل و مفصل بندی طراحی و ساخت سازه های فلزی و پخش و تولید و نصب ایزوگام و پرایمر و عایق های رطوبتی و خرید و فروش انواع مصالح و ضایعات صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکزاصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران سهروردی شمالی بین هویزه و آپادانا ک فیروزه پلاک 10 واحد 1/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای ابراهیم اسمعیلی بلان به سمت رییس هییت مدیره، 25 خانم مهری توکلی به سمت عضو هییت مدیره، 35 آقای جواد شه پناه به سمت عضو هییت مدیره, 45 خانم مهری توکلی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/9/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مهری توکلی به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابراهیم اسمعیلی بلان به سمت رییس هییت مدیره و آقای جواد شه پناه به سمت عضو هییت مدیره و خانم مهری توکلی به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 10/9/1386 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 3/9/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نشانی شرکت از واحد ثبتی تهران به واحد ثبتی اراک به آدرس استان مرکزی شهر اراک ـ خ میرزای شیرازی ـ پ 49 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 11/9/1386 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی