اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 13634

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/06/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: رشت خ معلم پشت باغ اله وردی کوچه شهید ملکوتیان

تاریخ تاسیس: 1387/06/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول مورخ 20/11/87 شرکت تعاونی خدمات آموزشی بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان رشت ثبت شده تحت شماره 13634- 26/5/87 به ثبت رسیده و کلیه مدارک مربوط به تغییرات برابر نامه شماره 27178/315- 15/10/87 اداره کل تعاون استان گیلان به این دایره واصل گردیده به شرح ذیل اعلام میگردد: به موضوع فعالیت شرکت ماده 3 اساسنامه موارد ذیل افزوده میگردد. بند 3-1 شیوه نامه وزارت آموزش و پرورش شامل معرفی نیروی آزاد به مهدهای کودک پیش دبستانی درمانگاههای فرهنگیان کلینیکهای فرهنگیان باشگاهها خانههای معلم مراکز مشاوره مجتمعهای ورزشی اردوگاهها مراکز آموزش از راه دور کانونهای فرهنگی تربیتی انجمن اولیاء مربیان مدارس مراکز آموزش بزرگسالان مرتبط به آموزش و پرورش بند 4-1 شامل نیروی حق التدریس آزاد نیاز آموزش و پرورش شاخه کار و دانش فنی و حرفهای آموزش و پرورش استثنایی، مدارس غیرانتفاعی معرفی نیروی خدماتی به ادارات آموزش و پرورش و مدارس نیروی خدماتی و نظافتی نگهبان به سایر ادارات و سازمانها بند 3 تفاهم نامه وزارتین دستورالعمل شماره 41/19671/140- 8/7/87 شامل واگذاری 5% مراکز آموزشی دولتی به تعاونی خدمات آموزشی، رفاهی، بهداشتی، درمانی، بوفه مدارس، توزیع شیر مدارس بند 10 تفاهم نامه وزارتین جهت سرویس دهی ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی خدمات آموزشی بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان رشت که کلیه مدارک مربوط به آن طی نامه شماره 12261/315 21/5/87 که به تایید اداره کل تعاون استان گیلان ارسال گردیده در تاریخ تحت شماره 13634 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: پوشش تحصیلی افراد واجب التعلیم (ابتدایی راهنمایی تحصیلی تکمیلی نهضت سواد آموزی بازمانده از تحصیل) و پیش دبستانی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی و سایر فعالیت های مرتبط از سوی سازمان آموزش و پرورش استان به این شرکت محول می شود و بقیه بشرح ماده 3 اساسنامه با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد. 2 تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 سرمایه شرکت: دو میلیون و یکصد هزار ریال منقسم به 7 سهم 000/300 ریالی که تمامت آن بحساب جاری شماره 2/114 نزد صندوق شعبه ویژه نقداً پرداخت شده است. 4 مرکز اصلی شرکت: رشت، خ معلم پشت باغ اله وردی کوچه شهید ملکوتیان پلاک 9 5 مدیران و دارندگان حق امضا: آقای حسین علیزاده رییس هییت مدیره و آقای حسین حسین زاده نایب رییس هییت مدیره و آقای بیت اله رضایتی بیشگاهی منشی هییت مدیره و خانم سیده صدیقه فاضلی عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند ضمناً آقای سید احمد حسینی خارج از اعضا هییت مدیره به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات باامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس باامضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد عادی و اداری باامضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرسان شرکت: آقای میر حاتم حسینی فر و یوسف بهزاد وند به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی