اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/02/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/02/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/02/30:

210,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/03/13:

شرکت فوق در تاریخ 30/2/82 تحت شماره 6391 این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت:تهیه زمین با کاربری مسکونی برای ساخت مسکن اعضا 2 - بقیه موارد طبق آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 3 اساسنامه می باشد 3 - اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر 4 - اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 - مرکز اصلی شرکت: قزوین - پارک صنعتی لیا خیابان بهار - شرکت زنجان پودر. 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت 5 سال. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 210000000 ریال منقسم به 35 سهم 6000000 ریالی بانام که مبلغ 70000000 ریال آن بحساب جاری 6/1021 صندوق تعاون شعبه قزوین پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - مدیران شرکت: آقای محمدتقی شیخ به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال و آقای مجید وفاییان به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود بخشی خشک دستی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدتقی شیخ به سمت منشی هییت مدیره و آقای رستم رستمی چکماسری به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب رییس با امضا نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و اوراق عادی و نامه ها بامضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 - بازرس: آقای علی آقاپور چاخانسری به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی بهروری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسنادواملاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی