اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/07/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیرتجاری موسسه انجمن حمایت از بیماران روانی و سالمندان سقف نیلگون امید در 22/6/88 تحت شماره 43 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - نام موسسه: انجمن حمایت از بیماران روانی و سالمندان سقف نیلگون امید 2 - موضوع موسسه: ارایه خدمات به بیماران روانی و رسیدگی به امورات آنها 3 - تابعیت: ایرانی 4 - مرکز اصلی موسسه: اداره بهزیستی دهلران 5 - اسامی موسسین: افسانه سرخی، فاطمه شکری، زهرا علیزاده. آمنه یونسی، فاطمه عزیزی، زینب شامحمدی 6 - تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 7 - مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضا دارند: خانم افسانه سرخی رییس هییت مدیره و فاطمه شکری مدیر عامل و فاطمه جابری عضو هییت مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار موسسه از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مشترک افسانه سرخی و فاطمه شکری همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 8 - دارایی موسسه: یک میلیون ریال 9 - در مورخ 26/6/88 ذیل ثبت تکمیل و امضا گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی