اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 18528

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/09/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/09/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 4771 مورخ 7/3/87 نام شرکت اشتباها داده گستر راتیس قیده شده که صحیح آن داده گستر داتیس می باشد. مسیول ثبت شرکت های شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/09/27:

شرکت داده گستر داتیس سهامی خاص در تاریخ 24/9/84 به شماره 18528 در این اداره ثبت و در تاریخ 27/9/84 تکمیل امضا و خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه عصرمردم بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: 1 -موضوع شرکت: خدمات کامپیوتری- تولید نرم افزارهای (آموزشی- رفاهی- اتوماسیون اداری- چندرسانه ای)- طراحی وب سایت - مدیریت شبکه- فروش- صادرات و واردات کالاهای مجاز- تولید و تعمیر سخت افزار و نرم افزار – برنامه نویسی- معماری و نقشه کشی معماری- فعالیتهای عمرانی- نقشه برداری – تولید انیمیشن- ساخت تیتراژ- تدوین فیم با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور 2 -سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزارریالی با نام عادی تقسیم و 35 درصد آن بموجب گواهی 497 - 848101 مورخ 8/9/84 بحساب جاری 1 - 960660 - 40 - 9101 شرکت نزد بانک سامان شعبه خیابان زند شیراز واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 -مرکز شرکت شیراز- بلوار میرزای شیرازی- کوچه 1/3 - پلاک 219 - کد پستی 14859 - 71967 4 -مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 -مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای امیر زاهدی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ، آقای احد اکبرپور به سمت رییس هییت مدیره ، آقای سبحان یحیی پورمسروری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای میثم اقبالپور به سمت عضو هییت مدیره همگی برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا آقای امیر زاهدی به ترتیب نهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 -بازرسان شرکت آقایان مرتضی ستارو حمید خوشخو به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی