اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 700

شناسه ملی: 10861341753

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 24/5/89 موسسه انجمن متخصصان علوم ارتباطات اجتماعی آذربایجان شرقی ثبت شده به شماره 700 به شناسه ملی 108613XXXX3 ، که در تاریخ 28/5/89 به این اداره واصل گردید: آقای مهدی عباسی به کد ملی 505968XXXX و کدپستی 543165XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای کمال الدین نیک رفتار خیابانی به کد ملی 275358579 و کدپستی 515781XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقا مهدی زنده رزم به کد ملی 137673XXXX و کدپستی 514783XXXX به سمت خزانه دار هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و مهر انجمن معتبر خواهد بود. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی