اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14682

شناسه ملی: 14007616510

تاریخ ثبت: 1397/03/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهر اراک ادبجو خیابان شهیدرضایی وفداییان اسلام -LSB- 5 و 4 -RSB- کوچه شهید اسماعیل زاهدی -LSB- 8 -RSB- پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 3814977489

تاریخ تاسیس: 1397/03/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/06:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/06:

تاسیس شرکت سهامی خاص ماشین کاران پیشتاز رادین درتاریخ 06/03/1397 به شماره ثبت 14682 به شناسه ملی 140076XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز ، اخذ نمایندگی و عاملیت فروش و خدمات پس از فروش شرکت های ایرانی و خارجی ، صادرات و واردات کالا های مجاز ، حمل و نقل درون شهری کالا و مسافر ، شرکت در مناقصات و مزایده ها ، ساخت و ساز پروژه های ساختمانی و جاده ای و تاسیساتی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ ادبجو ـ خیابان شهیدرضایی وفداییان اسلام [ 5 و 4 ] ـ کوچه شهید اسماعیل زاهدی [ 8 ] ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 381497XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن بی نام عادی مبلغ 4000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 678249 مورخ 10/02/1397 نزد بانک رفاه کارگران شعبه سرداران اراک با کد 646 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم بهاره الوندی به شماره ملی 001004XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم الوندی به شماره ملی 007657XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای فرشید الوندی به شماره ملی 052070XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد دوخایی به شماره ملی 053482XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا بشگرد به شماره ملی 337000XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970306XXXX54643 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی