اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 27151

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/03/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/03/20

آدرس: اهواز ، جاده کوت عبداله کوی گندمکار ، خ 4 ،

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت ابوالفضل گسترش کار جوان (سهامی خاص) تحت شماره ثبت 27151- 17/2/86 کلاسه 86- 27412 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می‎شود: 1- موضوع شرکت: انجام کلیه امور تجاری، تهیه و پخت غذا، انجام امور ساختمانی و انبوهسازی و شهرسازی، جدولکشی و تاسیسات، خدمات فضای سبز و تنظیفات، راهسازی، خدمات فنی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، استفاده از تسهیلات ریالی بانکهای داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی 2- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تمامی آن طی گواهی شماره 52/5 بانک کشاورزی شعبه کوت عبداله واریز شده است. 3- مرکز اصلی شرکت: اهواز، جاده کوت عبداله کوی گندمکار، خ 4، پلاک 13، تلفن 5553051 4- مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5- اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه 6- اعضای هیئت مدیره عبارتند از: یوسف معاوی مدیرعامل و عضو، سعیده معاوی رئیس هیئت مدیره، زهرا باوی نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 7- حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک- سفته- بروات- قراردادها) با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‎باشد. 8- بازرسین عبارتند از: فریدون نواصر بازرس اصلی، آسیه حزباوی بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی