اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1964

شناسه ملی: 14004534080

تاریخ ثبت: 1393/08/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 5691618673

آدرس: و نشانی کامل آن استان اردبیل شهرستان پارس آباد شهرک فجر خیابان 24 متری

تاریخ تاسیس: 1393/08/21

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/21:

شرکت فوق در تاریخ 21/08/93 تحت شماره 1964 به شناسه ملی 140045XXXX0 در دفتر ثبت شرکت های این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/8/93 از لحاظ امضا ذیل، که خلاصه اساسنامه و تقاضانامه و شرکت نامه شرکت فوق به شرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، بتنی و نظایر آن ـ امور پیمانکاری ساخت سدها و شبکه های آب و فاضلاب، ساخت راه ها و عملیات آسفالتی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و نظایر آن ـ انجام هر گونه عملیات کشاورزی و زراعت و باغداری ـ کشت نباتات صنعتی، دامداری، علوفه ای و غلات ـ انجام فعالیتهای مختلف دامداری و پرورش ماهی و زنبورداری و خدمات عمومی ـ خرید و فروش محصولات و ادوات کشاورزی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز ـ شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی ـ انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانت نامه بانکی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ـ تامین نیروی انسانی برای ادارات شرکت ها موسسات و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مطابق ماده ( 2 ) اساسنامه. 2 ـ مرکز اصلی و نشانی کامل آن: استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ شهرک فجر ـ خیابان 24 متری کدپستی 569161XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که تماما و نقدا پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت. 5 ـ مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقای عباداله ایمانی به سمت رییس هییت مدیره و نیز مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 067740XXXX111538XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی