اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1797

شناسه ملی: 10340055480

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/06:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 05/09/1392 تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد. 1 آقایان امیر جعفرپور بروجنی کد ملی 465049XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و محمد رضا امیدی فر کد ملی 465043XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد علی طهماسبی کد ملی 465049XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 خانمها زهرا صالحی قهفرخی کد ملی 462255XXXX به سمت بازرس اصلی و زلیخا نقی پور کد ملی 465044XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار رسالت و محلی هم اندیشان جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردیدند. 4 ترازنامه و صورتهای مالی سال 1391 پس از استماع گزارش هییت مدیره و بازرس بتصویب رسید. ش 234510XXXX780024XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/4/1390 سرمایه شرکت از یک میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش یافت که تماما طی گواهی شماره 27 مورخ 15/4/1390 بانک ملت بروجن به حساب واریز شده است و بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد. ماده 4 سرمایه شرکت یک میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم ده میلیون ریالی با نام که تماما به حساب شرکت واریز شده است. رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی