اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 463775

شناسه ملی: 14004560330

تاریخ ثبت: 1393/09/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/09/01

آدرس: خیابان فرشته ، خیابان بیدار ، ساختمان جم ، طبقه 7 ، واحد 42

کد پستی: 1964916633

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/01:

1,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 2 الی 7 نفر میباشد در نتیجه ماده اساسنامه اصلاح گردید. پ 941209XXXX05505 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد صادقی به شمار ملی 032141XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالرضا فقیه به شمار ملی 175347XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالکریم محمدصادقی به شمار ملی 001655XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عبدالرحیم محمد صادقی به شمار ملی 044054XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای آرمین فقیه به شماره ملی 174142XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. آقای ادریس فضلعلی به شمار ملی 032401XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سینا بدری به شمار ملی 407354XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ 941209XXXX45691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/01:

تاسیس شرکت سهامی خاص گروه عمران و تجارت ایتوک آبنوس درتاریخ 01/09/1393 به شماره ثبت 463775 به شناسه ملی 140045XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی ساخت و اجرای پروژ ه های عمرانی (مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و ساختمان سازی ـ شهرک سازی ـ سد سازی ـ پل سازی راه و باند اسکله و بندر ساز تونل سازی) تجهیزات صنعتی (نفت ـ گاز ـ پتروشیمی)زیست محیطی (تصفیه خانه ـ آبـ فاضلاب) نیروگاهی ـ مخازن تحت فشار (برج های صنعتی ذخیره ومبدل حرارتی)ـ طراحی پایه وتفصیلی انتقال دانش فنی از طریق کنسرسیوم با شرکتهای داخلی و خارجی انجام طرح های اصلاح افزایشی ظرفیت ـ تغییر تکنولوژی ـ ارتقا ومدرن کردن سیستم های مکانیکی الکترونیکی هشداردهنده و اجرای سیستم های اتوماسیون صنعتی.صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی ـ انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی– اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و شعبه داخلی و خارجی– اخذ واعطا نمایندگی داخلی وخارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ ایجاد شعب در سراسر کشور ـ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی ـ تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق تاسیس یا خرید سهام یا سهم الشرکه برای شرکت ـ انجام کلیه فعالیتهای تجاری اقتصادی وبازرگانی مجازـ شرکت د رنمایشگاههای داخلی و خارجی ـ برگزاری و شرکت سمینارها و همایش ها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان فرشته،خیابان بیدار،ساختمان جم،طبقه 7 ،واحد 42 کدپستی 196491XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 10000 سهم 100000 ریالی که تعداد 10000 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 317/65615 مورخ 21/8/93 نزد بانک ملت شعبه پرفسور حسابی الهیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: غلامرضا فقیه به شماره ملی 175567XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و عبدالکریم محمدصادقی به شماره ملی 001655XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ومهدی محمدصادقی به شماره ملی 032223XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق اسناد بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل ورییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ادریس فضلعلی به شماره ملی 032401XXXX به عنوان بازرس اصلی و سینا بدری به شماره ملی 407354XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ 930901XXXX34793 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی