اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14008672786

تاریخ ثبت: 1398/07/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/07/14

کد پستی: 7951353673

آدرس: قشم -- شهر درگهان -- محله بازار -- خیابان اصلی قبله -- مجتمع تجاری نگین -- پلاک 222 طبقه همکف -- واحد شرقی --

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/17:

آگهی تاسیس شرکت مبین تجارت میثاق قشم ( با مسیولیت محدود) خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت مبین تجارت میثاق قشم ( با مسیولیت محدود) که در مورخ 14/07/1398 تحت شماره 6576 و شناسه ملی 140086XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 -موضوع شرکت:صادرات ، واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره 417/98 مورخ 13/07/98 سازمان منطقه آزاد قشم. 2 -مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود. 3 -مرکز اصلی شرکت: قشم – شهر درگهان – محله بازار – خیابان اصلی قبله – مجتمع تجاری نگین – پلاک 222 - - طبقه همکف – واحد شرقی – کدپستی 795135XXXX – دفتر شرکت مبین تجارت میثاق قشم . 4 -سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال نقدی می باشد. 5 - خانم رحیمه امیری به شماره ملی 515971XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالرضا حیدری به شماره ملی 515928XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و عقوداسلامی و قراردادها و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - آقای عبدالرضا حیدری دارنده نود و پنج درصد از کل سهم الشرکه معادل نود و پنج میلیون ریال و خانم رحیمه امیری دارنده پنج درصد از کل سهم الشرکه معادل پنج میلیون ریال می باشند. 8 -روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 9 -اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و یک تبصره در مورخ 13/07/98 به تصویب رسید. ش 980813XXXX68155 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی