اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13232

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/08/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/08/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/08/22:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 22/8/1387 تحت شماره 13232 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 25/8/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: براساس جواز تاسیس شماره 12/12942 ـ 24/5/86 سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه آسفالت، شستشو و دانه بندی شن و ماسه توزیع و فروش محصولات واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خرید و واردات قطعات یدکی و سایر موارد مجاز و مرتبط با موضوع شرکت با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، درو فرامان، روستای بالاگبری 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 24133/440 مورخ 21/8/1387 نزد بانک ملت شعبه جهل متری مطهری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای رجبعلی کهراریان بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم سرور کهراریان بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای کیومرث کهراریان بسمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای کیومرث کهراریان بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور بامضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی بامضای رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم مهناز صادقی نسب به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای رسول طهماسبی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی