اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4933

شناسه ملی: 14000110154

تاریخ ثبت: 1390/09/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 8718888391

تاریخ تاسیس: 1390/09/29

آدرس: کاشان فین بزرگ پلاک 394

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/29:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت عالی آفرین بازالت (سهامی خاص) در تاریخ 29/9/90 تحت شماره 4933 و شماره شناسه ملی 140001XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تولید انواع الیاف شیشه بازالت و الیاف کربن تولید انواع پروفیل گریتینگ سینی کابهای کامپوزیتی باکسی و نردبانی پایه پولیمر (FRP , GRP) تولید انواع قطعات کامپوزیتی FR میل مقره کراس آرم ها و دیگر قطعات و مقاطع کامپوزیتی موردنیاز در صنعت برق تولید مصالح ساختمانی کامپوزیتی تولید انواع رزین تولید مخزن CNG از نوع سوم اخذ و واگذاری نمایندگی در داخل و خارج از کشور صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ وام و تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخل و خارج از کشور. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: کاشان فین بزرگ پلاک 394 کدپستی 871888XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی شماره 444/16130/53 مورخ 16/9/90 بانک تجارت شعبه فین کاشان پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: خانم فرزانه اسمعیلی عضو و بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت و خانم مهسا بابایی فینی عضو و بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شیدسا بابایی فینی بسمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل شرکت منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: برابر قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت. 8 ـ بازرسان اصلی و علی البدل: بترتیب محسن صابر علی و فرهنگ نیک بختیان برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی