اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14000230846

تاریخ ثبت: 1391/02/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/02/09

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت آبتین مسیر جنوب سهامی خاص در تاریخ 9/2/91 بشماره 1746 و شناسه ملی 140002XXXX6 این اداره ثبت و در تاریخ فوق از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه طلوع کازرون به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد . 1 ـ موضوع شرکت : اجرای کلیه عملیات مربوط به خطوط ـ انتقال آب و شبکه های توزیع آب ـ ساخت ایستگاه پمپاژ ـ اجرای کلیه عملیات خطوط انتقال گاز و شبکه توزیع ـ تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانی و صنعتی اجرای کلیه عملیات مربوط به تاسیسات ساختمانی و صنعتی ـ امور پیمانکاری مربوط به بندها و مخازن و کانال آب پس از اخذ مجوزهای لازم و رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور 2 ـ سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم و 35 درصد آن به موجب گواهی 32 ـ 41228 مورخ 5/2/91 به حساب جاری 87/42104303 نزد بانک ملت شعبه بلوار کازرون واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است . 3 ـ مرکز شرکت : کازرون خیابان 22 بهمن شمالی طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل دریس کد پستی 731763XXXX 4 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است . 5 ـ مدیران و صاحبان امضا مجاز : ابوالفضل دهقانی به عنوان رییس هییت مدیره و یونس رضایی نایب رییس هییت مدیره و یوسف صلح جو دریسی ( خارج از اعضای هییت مدیره ) به عنوان مدیر عامل و محمد صلح جو عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور مالی و بانکی و قراردادها با امضا یوسف صلح جو دریسی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های اداری با امضا یوسف صلح جو دریسی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 6 ـ بازرسان شرکت : سجاد اعتباری به عنوان بازرس اصلی و احمدرضا همدانی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . رییس ثبت اسناد کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی