اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 517948

شناسه ملی: 14007177652

تاریخ ثبت: 1396/08/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/08/10

کد پستی: 1458846456

آدرس: تهران شهر تهران تیموری خیابان شهید مهندس ولی اله صادقی خیابان آزادی پلاک 521 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/10:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/10:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود اطلس تجارت زربافت درتاریخ 10/08/1396 به شماره ثبت 517948 به شناسه ملی 140071XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز در زمینه پارچه و پوشاک و به طور کلی نساجی و دستگاهها و کالاهای مرتبط با موضوع شرکت. انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و بین المللی و سرمایه گذاری در شرکتهای تولیدی و شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. انعقاد قرارداد با سازمان ها و ارگان های عمومی و دولتی. اخذ وام و تسهیلات بانکی و مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ تیموری ـ خیابان شهید مهندس ولی اله صادقی ـ خیابان آزادی ـ پلاک 521 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 145884XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم زهره اصغری کلشانی به شماره ملی 007870XXXX دارنده 7500000 ریال سهم الشرکه آقای سیدعلیرضا ستاری سادات به شماره ملی 136033XXXX دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم زهره اصغری کلشانی به شماره ملی 007870XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدعلیرضا ستاری سادات به شماره ملی 136033XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960810XXXX94319 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی