اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/02/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/02/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/02/18:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 18/02/1387 تحت شماره 322701 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/02/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری عمرانی اعم از ساخت و ساز ساخت اماکن مسکونی تجاری اداری ورزشی درمانی و فرهنگی انبوه سازی شهرک سازی زیرسازی مقاوم سازی راهسازی پل سازی سدسازی تونل سازی آسفالت کاری روسازی راه آهن و تعمیر و نگهداری خط راه آهن اجرای عملیات تاسیس ات عمومی و صنعتی اجرای عملیات خاک برداری خاک ریزی و محوطه سازی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعبات جدید اخذ و اعطای نمایندگی از و به. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران شهرک اکباتان فاز دو بلوک 8 ورودی یک ط 11 واحد 140 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به 100 سهم 000/50 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/750/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 44/3290/33 مورخ 15/02/1387 نزد بانک تجارت شعبه مترو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای فرشید طالبی ترکی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای رضا وهاب زاده رودسری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای علی اصغر مدیحی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای آرمان عارفی به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای صمد محسن زاده مطلق به سمت عضو هییت مدیره. 65 آقای آرمان عارفی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی وعلی البدل: 11 خانم ژیلا بنی فاطمی به عنوان بازرس اصلی 22 آقای سیدعلی محمدنظام الحسینی عزآبادی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی