اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 38591

شناسه ملی: 10530511640

تاریخ ثبت: 1392/08/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: جدید شیراز بلوار صنایع شهرک آرین خیابان فناوری پارک علم وفناوری فارس

کد پستی: 7197687811

تاریخ تاسیس: 1392/08/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/12:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای اصغر امدادی و آقای محسن زارع و خانم لیلا حیدری برای مدت دو سال انتخاب شدند خانم سعیده قاسمی به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه زارع به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت. ش 951207XXXX73296 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی نظرپور به سمت بازرس اصلی و فرشیددرودگر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه خبرجنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 940331XXXX94333 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی در واحد ثبتی شیراز به آدرس جدید شیراز بلوار صنایع شهرک آرین خیابان فناوری پارک علم وفناوری فارس کدپستی 719768XXXX اتغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940331XXXX15561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغرامدادی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره محسن زارع به سمت نایب رییس هییت مدیره لیلا حیدری به سمت عضو هییت مدیره کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار وتعهد اور وبانکی با امضا اصغرامدادی همراه با مهر شرکت وسایر اوراق عادی و نامه های اداری با امضا اصغرامدادی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 930911XXXX72500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از: اصغرامدادی و محسن زارع و لیلا حیدری به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مصطفی نظرپور به سمت بازرس اصلی و فرشید درودگر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه خبر جنوب جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسیول ثبت شرکتهای شیراز ش 930911XXXX29748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/12:

شرکت فوق در تاریخ 12/08/1392 شماره ثبت 38591 و شناسه ملی 105305XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 12/08/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار خبر جنوب آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تهیه و اجرا طراحی و ساخت تحقیق و پژوهش در رابطه با ورق های پلیمری مقاوم سازی بام سبز پوشش های ضدخوردگی مصالح نوین ساختمانی مواد شیمیایی طراحی مشاوره و اجرای پروژه های عمرانی ساختمانی و تاسیساتی خدمات فنی و مهندسی تا کسب و انتقال دانش فنی تجهیزات و مواد متناسب با نیاز صنایع نفت گاز پتروشیمی و صنایع دیگر طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان طراحی و اجرای سیستم های نوین آبیاری ایجاد و پوشش آبنما لاگون و کانال و حوضچه های ذخیره آب و مواد شیمیایی صادرات واردات مواد و ماشین آلات صنعتی تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت تامین ماشین آلات سبک و سنگین در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان فارس، شهر شیراز بلوار مدرس 35 متری فرصت شیرازی خیابان صدر شیرازی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات کدپستی 715766XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 00/100 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1552309 مورخ 03/07/1392 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای اصغر امدادی کد ملی 045103XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای سید آرش عمرانیان کد ملی 230080XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای سید محمد هادی عمرانیان کد ملی 229656XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای سید محمد هادی عمرانیان کد ملی 229656XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای امیر ضرابی کد ملی 229612XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 خانم زرانگیس لیاقت کد ملی 229575XXXX به عنوان بازرس علی البدل ش 434350XXXX787576XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی