اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/10/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تهران خیابان سعادت آباد خ پاک نژاد کوچه یاشا

تاریخ تاسیس: 1382/10/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/10/15:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/10/17:

شرکت فوق در تاریخ 15/10/82 تحت شماره 214536 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت:تهیه و اجرای طرحهای حفاظتی و مراقبتی و مشاوره در امور انتظامی و انجام خدمات مذکور از طریق گماردن نگهبان برای محلات (نگهبان محله) اماکن عمومی خصوصی دولتی فاقد رده حفاظتی و نصب تجهیزات و سیستمهای حفاظتی الکترونیکی. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان سعادت آباد، خ پاک نژاد، کوچه یاشا، پ 36/3 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال. 4 - مدیران شرکت: آقای عابدین عباسی به سمت مدیر عامل و آقای فریدون عباسی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد عباسی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نیکو عباسی شیرین آبادی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت سه سال تعیین شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی