اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/07/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/17:

شرکت عمران شیرین بهار لالی ( سهامی خاص) تحت شماره 2039 مورخه 10/7/85 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود. 1 - نام شرکت: شرکت عمران شیرین بهار لالی ( سهامی خاص) 2 - موضوع شرکت: انجام طرح و بررسی و اجرای پروژه های ساختمانی، تاسیس اتی، کشاورزی، بازرگانی، دامپروری، شیلات و امور آبزیان از قبیل انجام کلیه کارهای کشاورزی شامل کاشت، داشت، برداشت، تهیه زمین آبیاری، سمپاشی، باغکاری فضای سبز، ساختمان سازی، ابنیه فنی، پل سازی، راه سازی، سد، کانال کشی، زهکشی، تسطیح اراضی، جدول کاری، تیرچه بلوک، تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین، برق رسانی، برق کاری، و رنگ آمیزی صنعتی، ایزوگام، جوشکاری، نجاری، مرغداری، احداث حوضچه های ماهی، تنظیفات و خدمات آبدارخانه، طبخ سرویس غذا، صادرات و واردات، خدمات و پشتیبانی نیروی انسانی، بازاریابی، خرید و فروش، اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات اعتباری حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و سایر موارد مشابه که به موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ سرمایه اولیه یک میلیون ریال است که منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که 000/350 ریال آن به حساب جاری شماره 6299 بانک ملی شعبه مرکزی شوشتر واریز و پرداخت شده و مابقی 000/650 ریال باقیمانده از طرف صاحبان سهام تعهد می گردد که مدت پنج سال شمسی پرداخت گردد. 4 - مرکز اصلی شرکت: شوشتر- فرهنگشهر- خیابان دوازده شرقی- تلفن 068223XXXX94 5 - مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه 7 - اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای سید حاجت موسوی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای علی علوی فر به سمت نایب رییس و خانم سکینه موسوی به عنوان منشی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8 - امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای آقای سید حاجت موسوی رییس هییت مدیره و مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای آقای علی علوی فر نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد مکاتبات معمولی و اداری با امضای مدیر عامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. 9 - بازرسین عبارتند از: آقای اسماعیل پیرنژاد به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین پیرنژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 10 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی همسایه ها جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. 11 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب کلیه موسسین رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی