اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 439480

شناسه ملی: 14003490370

تاریخ ثبت: 1392/04/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تهران خیابان آزادی خیابان عطایی بین جیحون و کارون بن بست باهنر پلاک 4 واحد 1

کد پستی: 1344614581

تاریخ تاسیس: 1392/04/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/08:

150,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/10:

شرکت فوق در تاریخ 8/4/1392 تحت شماره 439480 و شناسه ملی 140034XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/4/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 فعالیتهای مشاوره طراحی ساخت پیمانکاری و بازرگانی در رشته های فنی مهندسی از جمله مکانیک نفت عمران صنایع برق کامپیوتر و کشاورزی در زیرشاخه های مکانیک کاربردی ساخت آزمایش قطعات نفت و گاز تبرید و نیروگاه خودرو هوا فضا انرژی های تجدیدپذیر پمپ و توربین و کمپرسور مواد مرکب آزمون غیرمخرب تاسیسات مکانیکی و ساختمانی سازه های آبی و خاکی مهندسی پزشکی ابزار دقیق و اندازه گیری سیستم های کنترلی و الکتریکی رباتیک سخت افزار کامپیوتر تکنولوژی اطلاعات و فعالیتهای مرتبط و خرید فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادی خیابان عطایی بین جیحون و کارون بن بست باهنر پلاک 4 واحد 1 کدپستی 134461XXXX . شعبه ندارد. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/150 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 محمدجواد البرزی اوانکی فرزند کورش متولد 21/2/1366 به شماره شناسنامه 75786 صادره از تهران به شماره ملی 007822XXXX عضو اصلی به سمت عضو هییت مدیره 25 محمدرضا خادمی خالدی فرزند اکبر متولد 29/6/1367 به شماره شناسنامه 72199 صادره از تهران به شماره ملی 008261XXXX عضو اصلی به سمت عضو هییت مدیره 35 حسین پاپهن فرزند محمد متولد 24/1/1365 به شماره شناسنامه 3263 صادره از شوشتر به شماره ملی 188222XXXX عضو اصلی به سمت مدیر عامل 45 حسین پاپهن فرزند محمد متولد 24/1/1365 به شماره شناسنامه 3263 صادره از شوشتر به شماره ملی 188222XXXX عضو اصلی به سمت رییس هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضا هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ 1667331 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی