اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16826

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/10/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت راه و ساختمانی زرین سازه بابک (سهامی خاص) که در تاریخ 17/10/83 تحت شماره 16826 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/10/83 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: کلیه امورات مربوط به کارهای راهسازی و زیر بنای شهری (سیویل) و ساختمانی (ابنیه) و تاسیسات مربوط کلا شامل اجرا، طراحی، محاسبه، نظارت بر کلیه پروژه های مربوط زیرسازی و راه و خیابان و راه آهن و باند فرودگاه ابنیه فنی- بقیه طبق اساسنامه. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که 35 % درصد آن واریز و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مرکز اصلی شرکت: تبریز، شهرک باغمیشه میدان ارغوان خیابان شهریار اول پردیس. 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: میراباذر آل محمد آلوجی مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مهدی مداحی عضو و رییس هییت مدیره و حسینعلی نظریان عضو و نایب رییس هییت مدیره انتخاب و فقط میراباذر آل محمد آلوجی دارای حق امضا می باشد. 6 - اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: شهلا عراقی خیاوی بازرس اصلی و محمد قلی آقایی بازرس علی البدل. مسیول ثبت شرکتهای ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی