اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 865

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: مهاباد خیابان صلاح الدین ایوبی غربی ، ساختمان عربی

تاریخ تاسیس: 1383/10/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق که در تاریخ 1/10/83 تحت شماره 865 این اداره به ثبت رسیده خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تجزیه و تحلیل های آماری 2 - مرکز اصلی شرکت: مهاباد- خیابان صلاح الدین ایوبی غربی، ساختمان عربی پلاک 208 تلفن 2234716 3 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال می باشد. 4 - مدیران شرکت: آقای خسرو آفریدون و خانم شبنم عربی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره انتخاب شدند که آقای خسرو آفریدون به سمت رییس هییت مدیره و خانم شبنم عربی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای یوسف عربی از خارج به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا کلیه اعضا هییت مدیره معتبر می باشد. 6 - انحلال شرکت: مطابق ماده 114 قانون تجارت می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی