اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 23165

شناسه ملی: 10190045188

تاریخ ثبت: 1391/04/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/04/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/27:

112,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/25:

150,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مصطفی عاطف به کد ملی 001051XXXX با دریافت 37500000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه از 150000000 ریال به 112500000 ریال کاهش یافت و ماده مذکور در اساسنامه اصلاح گردید ش 940930XXXX50541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/28:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 6/12/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 بموضوع شرکت موارد ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور مرتبط با فعالیتهای مخابراتی کابل کشی و انتقال خطوط تلفن تجهیز و راه اندازی انواع خطوط مرتبط مخابراتی. 2 نام شرکت به پیام آرا البرز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 28/2/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 201610XXXX118387XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/4/1391 شماره ثبت 23165 و شناسه ملی 101900XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 25/4/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های مرتبط با تاسیسات و تجهیزات، تامین و نصب و نگهداری فنی انواع خطوط انتقال آب فاضلاب برق گاز، اجرای امور الکتریکال و مکانیکال، سیم کشی، لوله کشی و آذین بندی تاسیسات شهری (عمومی و خصوصی) تامین و تجهیز اتوماسیون های صنعتی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی و کلیه امور مجاز مرتبط با موضوع شرکت و مطابق با قانون تجارت که در روند توسعه و اهداف شرکت موثر باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران، شهر کرج، خ طالقانی، نرسیده به آزادگان بالاتر از گل رز، طبقه فوقانی پوشاک آریایی. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/150 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مصطفی عاطف بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای مسعود قادری حیاتی بسمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای میثم قادری حیاتی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای میثم قادری حیاتی بسمت مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی