اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 555573

شناسه ملی: 14009031138

تاریخ ثبت: 1398/12/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/12/12

کد پستی: 1457993371

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله توحید خیابان شهید رضا قانعی خیابان نیایش غربی پلاک 28 مجتمع اداری پارس خلیج خودرو طبقه همکف واحد 1

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/12/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/12:

تاسیس شرکت سهامی خاص زینو طب مهام در تاریخ 12/12/1398 به شماره ثبت 555573 به شناسه ملی 140090XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارایه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله توحید، خیابان شهید رضا قانعی، خیابان نیایش غربی، پلاک 28 ، مجتمع اداری پارس خلیج خودرو، طبقه همکف، واحد 1 کدپستی 145799XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 728/1320 مورخ 30/06/1398 نزد بانک آینده شعبه آزادی تقاطع شادمان با کد 1320 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم زهرا قاسمی به شماره ملی 055841XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای فخرالدین نویدیان به شماره ملی 456987XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد پرسته به شماره ملی 639006XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سحر شمس به شماره ملی 006982XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم مسرور داشکسن به شماره ملی 293866XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 981212XXXX15605 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی