اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 628

شناسه ملی: 10862111241

تاریخ ثبت: 1382/04/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/04/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/23:

150,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/04/03:

350,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای واحدبخش ایزدپناه به شماره ملی 365154XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای فضل الرحمن نعمتی نیا به شمارملی 364001XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای عبدالغفور بادپا به شماره ملی 365129XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای وحیدتخوار به شماره ملی 070255XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای عبدالحکیم پاده بان به شماره ملی 364016XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980404XXXX46841 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای واحدبخش ایزدپناه به شماره ملی 365154XXXX ، آقای عبدالغفور بادپا به شماره ملی 365129XXXX ، آقای عبدالحکیم پاده بان به شماره ملی 364016XXXX ، آقای فضل الرحمن نعمتی نیا به شماره ملی 364001XXXX و آقای وحید تخوار به شماره ملی 070255XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 . آقای برکت هوت به شماره ملی 365181XXXX به سمت بازرس اصلی، آقای ذین الدین باروزیی به شماره ملی 365148XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 980404XXXX07889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اصلاح ماده 2 اساسنامه: موارد (امور پیمانکاری مربوط به اجرای پروژه های کشاورزی و نهال کاری و اصلاح باغات کشاورزی و راه های فرعی بین مزارع و مالچ پاشی ، امور پیمانکاری مربوط به اجرای پروژه های کشاورزی و طرح های آبخیز داری و اصلاح باغات کشاورزی ، امور پیمانکاری مربوط به طرح های مخابراتی ، پل سازی ، سدسازی ، جدول کشی ، مححوطه سازی ، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی ،آجری ، سنگی ، بتنی و فلزی. امور پیمانکاری مربوط به بندها ، سدها و ساختمان نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ، مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی ، عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی ، بزرگراه ها ، آزاد راه ها ی ریلی ، باند فرودگاه ، سیستم های انتقال هوایی پایه دار ، تونل ها ، پل ها ، راه های زیرزمینی ، تهیه ، نصب ، نگهداری و تعمیر تجهیزات و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ، نفت ، گاز) ، شبکه گازرسانی ، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی ، سیستم های سرد کننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب ، گاز ، برق و فاضلاب) و انتقال زباله ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب فاضلاب. امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی ، تصویری ، و داده ای ، ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده ، شبکه های انتقال سیمی انجام کلیه فعالیتهای فنی و مهندسی (آب ، سدسازی ، تاسیسات برقی و مکانیکی ، ابنیه ، راه سازی ، نفت ، گاز ، مخابرات ، نیرو گاه ، معدن (بجز معادن ممنوعه) طراحی ،تولید کلیه مصالح و مواد ساختمانی و صنعتی و تاسیساتی و تجهیزات مرتبط ، امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات حرارتی و برودتی ، گاز رسانی (انشعابات داخلی و خطوط) لوله کشی گاز شهری برای ساختمانهای تجاری و مسکونی و اداری ، لوله کشی شو فاژ و نصب و راه اندازی آن ، برق رسانی و نصب پستهای هوایی و زمینی، احداث شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف ،اخذ وام از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، ارایه کلیه خدمات پشتیبانی مربوط به فعالیت شرکت ، انجام کلیه فعالیت های تجاری ، واردات و صادرات و خدمات فنی و مهندسی در راستای اهداف شرکت ، ، انتقال و توزیع آب ، جمع آوری فاضلاب ، کاوش های زمینی ، آبیاری تحت فشار ، تجهیز و نوسازی اراضی ، احداث گلخانه ، طراحی شهرک های صنعتی ، دامداری و کشاورزی ، ایجاد کارخانجات مربوط به موضوع فعالیت ، اخذ وام از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، ارایه کلیه خدمات پشتیبانی مربوط به فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) الحاق گردید و بقیه موضوعات به قوت خود باقی است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960810XXXX21674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای واحدبخش ایزدپناه به شماره ملی 365154XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای فضل الرحمن نعمتی نیا به شماره ملی 364001XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالغفور بادپا به شماره ملی 365129XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای وحید تخوار به شماره ملی 070255XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عبدالحکیم پاده بان به شمارملی 364016XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده 2 سال انتخاب گردیدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960226XXXX32829 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای واحدبخش ایزدپناه به شماره ملی 365154XXXX و آقای عبدالغفور بادپا به شماره ملی 365129XXXX و آقای عبدالحکیم پاده بان به شماره ملی 364016XXXX و آقای وحید تخوار به شماره ملی 070255XXXX و آقای فضل الرحمن نعمتی نیا به شماره ملی 364001XXXX برای مدت باقیمانده دو سال انتخاب گردیدند. 2 . آقای برکت هوت به شماره ملی 365181XXXX به سمت بازرس اصلی آقای ذین الدین باروزیی به شماره ملی 365148XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960226XXXX10137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . تعداد اعضا هییت مدیره به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 960226XXXX51360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقایان: واحدبخش ایزدپناه به شماره ملی 365154XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عبدالغفور بادپا به شماره ملی 365129XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و افضل وحیدی راد به شماره ملی 365147XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و وحید تخوار به شماره ملی 070255XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940922XXXX48924 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان: واحدبخش ایزدپناه به شماره ملی 365154XXXX و عبدالغفور بادپا به شماره ملی 365129XXXX و افضل وحیدی راد به شماره ملی 365147XXXX و وحید تخوار به شماره ملی 070255XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . آقای برکت هوت به شماره ملی 365181XXXX به سمت بازرس اصلی آقای ذین الدین باروزیی به شماره ملی 365148XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 940922XXXX76951 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . سرمایه از مبلغ 150 . 000 . 000 ریال به مبلغ 2 . 000 . 000 . 000 ریال از محل پرداخت غیر نقدی به موجب ارزیابی کارشناس رسمی به مبلغ 185XXXX000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940828XXXX84695 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/11:

پیرو آگهی قبلی باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/5/92 تغییرات ذیل در شرکت مذکور جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 آقایان واحدبخش ایزدپناه عبدالغفور بادپا افضل وحیدی راد وحید تخوار به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 آقای برکت هوت به سمت بازرس اصل و آقای شعیب ایزدپناه به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند در نتیجه آقای واحدبخش ایزدپناه به سمت رییس هییت مدیره آقای عبدالغفور بادپا به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای افضل وحیدی راد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای تخوار به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. به موضوع فعالیت شرکت موارد اکتشاف و استخراج معادن پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح الحاق گردید. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید به امضا واحد بخش ایزدپناه و یا عبدالغفور بادپا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری باامضا هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 401200XXXX111724XXXX رییس ثبت اسناد و املاک چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی قبلی و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/90 تغییرات ذیل در شرکت راه و ساختمان ایزدیار دشتیاری ایجاد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال بمبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام یک میلیون و پانصد هزار ریالی از طریق بند یک ماده 158 ل. ا. ق. ت. افزایش یافت. 2 ـ ماده پنج اساسنامه اصلاح گردید. رییس ثبت اسناد و املاک چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی قبلی به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5/6/90 تغییرات ذیل در شرکت مذکور جهت اطلاع عموم آگهی می گردد آقایان واحدبخش ایزدپناه و افضل وحیدی راد و عبدالغفور بادپا وحید تخوار برای مدت دو سال انتخاب شدند تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 4 نفر کاهش یافت. آقای عبدالستار نسلیح به سمت بازرس اصلی ومحمد یوسف خدمتی بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند در نتیجه واحد بخش ایزدپناه به سمت رییس هییت مدیره افضل وحیدی راد به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل عبدالغفور بادپا نایب رییس هییت مدیره وحید تخوار عضو هییت مدیره برای مدت دو سال اتخاذ گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و به طورکلی هرگونه قراردادکه برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا واحد بخش ایزدپناه یا عبدالغفور بادپا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضا هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است رییس ثبت اسناد و املاک چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی قبلی و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هییت مدیره و صورت جلسه نقل و انتقال سهام مورخه 22/8/88 تغییرات ذیل در شرکت مزبور ایجاد که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ آقای عبدالعظیم عظیمی با واگذاری کلیه سهام خود به آقای وحید تخوار از شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد، آقایان واحد بخش ایزد پناه، افضل وحیدی راد، عبدالغفور بادپا، وحید تخوار و یونس بادپا به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند در نتیجه آقای واحد بخش ایزد پناه رییس هییت مدیره، عبدالغفور بادپا نایب رییس هییت مدیره، افضل وحیدی راد مدیرعامل و عضو هییت مدیره، وحید تخوار و یونس بادپا به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. بازرسین قبلی بمدت یک سال در سمت های خود ابقا شدند. حق امضا کمافی السابق است. رییس ثبت اسناد و املاک چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی قبلی و به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/1/87 و مدارک دیگری آقای اسماعیل میرزاجانی با واگذاری سهام خو به آقای یونس بادپا از شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد و آقای واحدبخش ایزدپناه، افضل وحیدی راد و عبدالغفور بادپا، عبدالعظیم عظیمی و یونس بادپا به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای عبدالستار نسلیح به سمت بازرس اصلی و آقای محمد یوسف خدمتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند در نتیجه آقای واحد بخش ایزد پناه رییس هییت مدیره، عبدالغفور بادپا نایب رییس هییت مدیره و افضل وحیدی راد مدیرعامل و عضو هییت مدیره و عبدالعظیم عظیمی و یونس بادپا عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید به امضای واحدبخش ایزدپناه و یا عبدالغفور بادپا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو قبلی به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسات هییت مدیره مورخ 23/10/85 مدارک دیگری تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 - آقای علیرضا ساقی با واگذاری 2 سهم به آقای عبدالعظیم عظیمی فرزند حاجی از شرکت خارج گردید و آقای محمد امین بلوچ با واگذاری 3 سهم به افضل وحیدی راد فرزند مبارک از شرکت خارج گردید. 2 - آقایان واحد بخش ایزدپناه و افضل وحیدی راد و عبدالغفور بادپا و اسماعیل میرزاجانی و عبدالعظیم عظیمی برای مدت دوسال به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند که اعضا هییت مدیره از سه نفر به پنج نفر تغییر و ماده 31 اساسنامه بشرح مزبور اصلاح شد در نتیجه آقای واحد بخش ایزدپناه به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالغفور بادپا نایب رییس هییت مدیره و افضل وحیدی راد عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید به امضا واحد بخش و یا عبدالغفور بادپا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 3 - آقای عبدالستار نسلیح به سمت بازرس اصلی و محمد یوسف خدمتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت و اسناد شهرستان چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه ای از اظهارنامه و اساسنامه شرکت مزبور که در تاریخ 3/4/82 تحت شماره 628 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 3/4/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت و تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی گردید: 1 - موضوع شرکت: ساخت و ساز کلیه ساختمانها و آپارتمانها و راه سازی و پل سازی کلیه امورات که مربوط به ساختمان و راه می باشد از قبیل لوله کشی - برق کشی - تاسیسات - سدسازی. 2 - مرکز اصلی و نشانی کامل شرکت: چابهار - روستای نوبندیان - روبروی داروخانه. 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت و میزان نقدی و غیرنقدی آن : با سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال می باشد که مبلغ 350000 ریال آن بموجب گواهی شماره 590 - 29/3/82 بانک صادرات شعبه چابهار نزد حساب جاری شماره 3642/590 موجود و بقیه در تعهد شرکا می باشد. 5 - مدیران شرکت: آقای واحد بخش ایزدپناه رییس هییت مدیره و آقای عبدالغنی بادپا نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر بادپا مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - اشخاصیکه حق امضا دارند: اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - برات - قراردادها - عقوداسلامی بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید به امضا واحد بخش ایزدپناه همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی به امضا هر یک از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 7 - بازرسان اصلی و علی البدل شرکت: عبدالستار نسلیح به سمت بازرس اصلی و محمد یوسف خدماتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 8 - اساسنامه شرکت در 64 ماده و 19 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت است. رییس ثبت اسناد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی