اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 478718

شناسه ملی: 14005212637

تاریخ ثبت: 1394/06/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/06/18

کد پستی: 1413693156

آدرس: خیابان کارگر شمالی نبش خیابان دوم ساختمان 467 طبقه 6 واحد 49

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/18:

تاسیس شرکت سهامی خاص پترو کیمیای صنعت سیوان در تاریخ 18/06/1394 به شماره ثبت 478718 به شناسه ملی 140052XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث وراه اندازی، بهره برداری ومدیریت کارخانجات صنعتی، اقدام به هرگونه فعالیت تولیدی وصنعتی، طراحی، نصب ونظارت ومدیریت برکلیه امور وابسته به صنایع ونفت، ارایه کلیه خدمات ومشاوره، مطالعات طراحی، احداث نصب و راه اندازی وکنترل پروژه، فعالیت درامور تولیدی وخدماتی مربوط به تولید وخدمات صنایع نفت از قبیل تامین ونگهداری تاسیسات ونظافت وتولید اقلام پتروشیمی، ارایه کلیه خدمات مهندسی صنایع، تهیه کالا ومواد اولیه از منابع داخلی وخارجی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، طراحی وساخت کلیه ابنیه وتاسیسات ساختمانی، ایجاد شعب داخل وخارج از کشور، اخذ نمایندگی، گرفتن وام واعتبارات وتسهیلات ارزی و ریالی از بانکها، شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی و بین المللی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان کارگر شمالی نبش خیابان دوم ساختمان 467 طبقه 6 واحد 49 کدپستی 141369XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 369/94/1036 مورخ 12/5/94 نزد بانک پارسیان شعبه کارگرشمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند:. عبدالوهاب متین فر ش م 008067XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. فرزاد بقایی ش م 005429XXXX به سمت مدیرعامل ابراهیم آقاسی ش م 004255XXXX به سمت رییس هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل آقای فرزاد بقایی وامضا رییس هییت مدیره آقای ابراهیم اقاسی تواما همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل آقای فرزاد بقایی با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آزاده دانش اشراقی به شماره ملی 007490XXXX به عنوان بازرس اصلی. امیر شهلایی به شماره ملی 008102XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940618XXXX37376 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی