اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 50946

شناسه ملی: 10260695213

تاریخ ثبت: 1392/07/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 13 استان اصفهان ، شهر اصفهان ، خیابان سپاه ، کوی گل افشان پلاک 47

کد پستی: 8194844913

تاریخ تاسیس: 1392/07/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/06:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/06:

شرکت فوق در تاریخ 6/7/92 شماره ثبت 50946 شناسه ملی 102606XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 6/7/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. طراحی، ساخت، تولید، اجرای عرشه فولادی سقف های مرکب، انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های عمرانی، ساختمانی شامل طراحی، محاسبه، اجرا، مشارکت در ساخت و انبوه سازی ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، طراحی و ساخت هر نوع ابنیه فلزی و بتنی سبک و سنگین، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی، حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی، خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، مشارکت، سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبارات از بانکها جهت تحقق اهداف شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان سپاه، کوی گل افشان پلاک 47 کدپستی 819484XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 000/100 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 496/92/1307 مورخ 1/7/92 نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان شمس آبادی پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم مهرنوش وفایی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای هانی ربانی حقیقی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای حامد ربانی حقیقی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای حامد ربانی حقیقی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، اسناد مالی تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل منفرداً و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای سید حسن رهنمایی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای سید جواد رهنمایی به عنوان بازرس علی البدل ش 101500XXXX114615XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی