اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5210

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/11/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/11/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت دهکده سبز چهار محال (سهامی خاص) در تاریخ 24/11/83 تحت شماره 5210 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/12/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده لذا برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار رسالت و محلی زردکوه آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: خدمات مهندسی کشاورزی و دامپروری کشاورزی شامل احداث گلخانه- احداث اماکن تولید قارچ ارایه خدمات مهندسی در رابطه با آبیاری قطره ای و بارانی- ارایه توصیه های کودی با توجه به نوع محصول مورد کشت و خاک زراعی- دامپروری شامل: خدمات مهندسی در رابطه با پرورش طیور – شیلات- پرورش دام (گوشتی، شیرده) تهیه طرح های توجیهی دامپروری- تهیه جیره های غذایی جهت دامداریهای صنعتی، خدمات اداری شامل مشاوران و ناظران- طرح های کشاورزی و دامپروری 2 - مدت شرکت: از تاریخ تشکیل بمدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: شهرکرد- خیابان معلم- کوچه 14 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که 35 % آن طی گواهی شماره 915 مورخ 12/11/83 بانک سپه پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای عزیزاله غفاری گوشه بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره- خانم شهلا محمودی بابرصاد بسمت رییس هییت مدیره – فاطمه غفاری دوست بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادهای با امضا ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. 6 - بازرسان شرکت: خانم فاطمه ع نصری بسمت بازرس اصلی و آقای قاسم تقی پور بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی