اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 37552

شناسه ملی: 10200457054

تاریخ ثبت: 1392/09/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/09/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/20:

شرکت فوق در تاریخ 14/09/1392 شماره ثبت 37552 شناسه ملی 102004XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 20/09/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: 1 ـ مدیریت و پیمانکاری و مشاوره فنی و مهندسی برنامه ریزی ـ طراحی ـ خدمات فنی و اجرایی نگهداری ـ تعمیرات فنی در زمینه ابنیه و سازه های آبی و ساختمانی از جمله مسکونی، آموزشی، تجاری، رفاهی، خدماتی، احداث سوله، محوطه سازی، پل سازی، کانال سنگی و سیمانی، زهکشی رودخانه، آب بند، آبخیزداری، اجرای پروژه های حفر چاه، خاکبرداری، پی کنی، پی ریزی 2 ـ خرید زمین و آماده سازی جهت احداث ساختمانی، مشاوره فنی و طراحی خدمات فنی و مشارکت و اجرای پروژه های مرمت و معماری و شهرسازی و مشارکت در سهام شرکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی 3 ـ ترخیص انواع تجهیزات مورد نیاز شرکت از گمرکات و انجام معاملات تجاری و مشاور فنی و انجام طرحهای مطالعاتی، عمرانی، تهیه طراحهای توجیهی فنی و اقتصادی، طراحی و اجرای عملیات عمران مجتمع های بین راهی 4 ـ اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری برای احداث نهالستان و باغستان و ایجاد گلخانه و تولیدات محصولات گلخانه ای و جدول کشی. پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان شرقی ـ شهر تبریز ـ خ رسالت ـ خ صمدی ـ مجتمع علامه امینی ـ بلوک A 2 ـ طبقه دوم ـ واحد 5 ـ تلفن 4466898 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به چهار سهم 000/250 ریالی که تعداد چهار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 124/4543 مورخ 28/07/1392 نزد بانک صادرات شعبه چهارراه لاله پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای سجاد صحیفه به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای زین العابدین صحیفه به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای حسین حسین پور به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای حسن حسین پور به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای حسن حسین پور به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای سجاد صحیفه و آقای حسن حسین پور همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای حسن حسین پور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای فیروز صدیقی امندی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای غلامرضا برجی دولت آباد به عنوان بازرس علی البدل ش 001010XXXX116489XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی