اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 378708

شناسه ملی: 10320290200

تاریخ ثبت: 1389/04/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران بلوار آفریقا خ شهید دستگردی پ 245

تاریخ تاسیس: 1389/04/16

کد پستی: 1973838513

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/16:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 01/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ماندانا عرفانی به شماره ملی 004555XXXX و خانم الهه جعفری به شماره ملی 007944XXXX در تاریخ 11/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 30/9/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای احمد رحمانی بموجب سند صلح شماره 3864 مورخ 3/10/90 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1481 حوزه ثبتی تهران، مبلغ 000/750/1 ریال از سهم الشرکه خود را به خانم الهه جعفری فرزند داود به شماره شناسنامه 40728 صادره از تهران و به موجب سند صلح شماره 3865 مورخ 3/10/1390 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1481 حوزه ثبتی تهران، مبلغ 000/500/1 ریال از سهم الشرکه خود را به خانم ماندانا عرفانی فرزند همایون به شماره شناسنامه 1808 صادره از تهران واگذار نمود و از شرکت خارج و دیگر هیچگونه سهمی ندارد. در تاریخ 5/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/22:

شرکت فوق در تاریخ 16/4/1389 تحت شماره 378708 و شناسه ملی 103202XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/4/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات اعم از سخت افزار و نرم افزار نصب و راه اندازی و خدمات شبکه کامپیوتری و مبلمان اداری آموزش پس از اخذ مجوز لازم نرم افزار سخت افزار و شبکه مشاوره در تهیه انواع سیستمهای کامپیوتری و لوازم جانبی طراحی وب سایت جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکت های خصوصی و دولتی داخل و خارج از کشور واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مزایده و مناقصه داخلی و خارجی خدمات پشتیبانی فنی طراحی تولید و فروش کلیه قطعات الکترونیکی و رایانه ای ارایه خدمات مجاز اینترنت پرسرعت و تکنولوژی های پیشرفته مربوط به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چندرسانه ای نشر دیجیتال حامل های دیجیتال رسانه های برخط و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاده شده.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران بلوار آفریقا خ شهید دستگردی پ 245 کدپستی 197383XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم ماندانا عرفانی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای احمد رحمانی به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 آقای احمد رحمانی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی