اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 224602

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/4/85 آقایان بهزاد ستاری نژادساعی بسمت رییس هییت مدیره و داود احمدی ستوده بسمت نایب رییس هییت مدیره و بابک نوایی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی