اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5547

شناسه ملی: 14004845349

تاریخ ثبت: 1394/01/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 4763975374

آدرس: قایمشهر خیابان ساری سه راه شهدا شهدای 11 کوچه شهید فلاح

تاریخ تاسیس: 1394/01/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/01/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/25:

تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار کار پارس نگین البرز درتاریخ 25/01/1394 به شماره ثبت 5547 به شناسه ملی 140048XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امورخدمات اداری برای موسسات دولتی , خصوصی, شهری , و روستایی , تامین نیروی انسانی ساده و ماهر ازقبیل نظافتچی , سرایدار, منشی, فروشنده , راننده , باغبان, ماشین نویس, بایگان, بازاریاب و حسابدار و نظافت و تهیه و پخش و تایپ و تکثیر اوراق برای موسسات دولتی و خصوصی وبرگزاری نمایشگاه و همایشها و اخذ نمایندگی ازشرکتهای حقیقی و حقوقی. پشتیبانی و تامین نیروی انسانی درسطح کشور ـ مجری امورخدماتی اعم ازنگهداری و غیره و سیستمهای اداری و خصوصی و منازل مجری امورمربوط به طراحی , نگهداری , نظافت و لوله بازکنی منازل , پاساژ اماکن دولتی و خصوصی طبخ غذا و سرویس دهی غذا و رفت و روب اجرا و نگهداری فضای سبز اجاره ظروف و میزو صندلی , داربست چادر عروسی و ملزومات و خدمات مجالس ـ اثاث کشی منازل و اجرا فضای سبزو پارکهای شهری و منازل ـ مجری امورمربوط به سلف سرویس اعم ازطبخ و توزیع غذا و اسناد دولتی و دانشجویی سرویس و نگهداری مراکز مخابراتی و خطوط تلفن شهری وروستایی تاسیساتی وصادرات وواردات و همچنین خرید وفروش محصولات مجاز بازرگانی و وسایل و لوازم مرتبط با موضوع شرکت درچارچوب قوانین ومقررات رسمی کشور واخذ واعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت درنمایشگاههای داخلی وخارجی واخذ وام وتسهیلات ازسیستم های بانکی وموسسات مالی واعتباری وشرکت درمزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و برپایی نمایشگاه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت شرکت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت شرکت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قایمشهر خیابان ساری سه راه شهدا شهدای 11 کوچه شهید فلاح کد پستی 476397XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 859 مورخ 26/11/1393 نزد بانک ملی شعبه گونی بافی قایمشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: 1 ـ ایمان عمویی کله بنی به کد ملی 215004XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل 2 ـ فاطمه فلاح پور به کد ملی 216165XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ کریم روحی به کد ملی 216235XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالرضا عسکری شیرین بلاغ به شماره ملی 216257XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای هادی مددی وسطی کلایی به شماره ملی 216258XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گرید ند روزنامه کثیرالانتشارکیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940125XXXX81814 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قایم شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی