اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10862091275

تاریخ ثبت: 1389/07/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 3616685454

آدرس: شاهرود خیابان آزادی کوچه 23 پلاک 9

تاریخ تاسیس: 1389/07/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سامانه آب کومش که در تاریخ 3/7/89 تحت شماره 3324 و شناسه ملی 108620XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 3/7/89 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 موضوع شرکتتهیه و اجرای کلیه طرحهای مطالعاتی و اجرایی در زمینه کشاورزی منابع طبیعی و آبخیزداری طرح های منابع آبهای سطحی و زیرزمینی طرح های آمایش سرزمین و منطقه ای پروژه های گردشگری تهیه پلان های عکس و سایر کارهای کارتوگرافی با استفاده از نرم افزار GIS کار با GoogleEarth و تهیه تصاویر ماهواره ای در رابطه با موضوع شرکت کار با دستگاه Gps و تعیین موقعیت جغرافیایی. 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: شاهرود خیابان آزادی کوچه 23 پلاک 9 کدپستی : 361668XXXX تلفن: 091237XXXX4 4 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ یک میلیون ریال آن طی گواهی شماره 3243/2204/22 مورخه 23/6/89 بانک توسعه تعاون شعبه امام خمینی پرداخت شده است. 5 اولین مدیران شرکتخانمها مهناز زارع خورمیزی به سمت رییس هییت مدیره و سیده مایده کاوسی داودی به سمت نایب رییس هییت مدیره و لیلا سلمان پور به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره بمدت دوسال برگزیده شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : برابر بند 10 اظهارنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل : خانم صدیقه صالحیان به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام افرا به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال برگزیده شدند. رییس اداره ثبت اسناد واملاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی